Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V kaštieli prezentovali hudobné majstrovstvo učitelia ZUŠ F. Veselého

obrazekMinulú stredu sa
v reprezentačných priestoroch kaštieľa uskutočnilo zaujímavé podujatie
pod názvom Hudobné impresie. Učitelia hudobného odboru Základnej umeleckej
školy Františka Veselého sa približne stočlennému publiku predstavili
spevom a hrou na hudobné nástroje. Nápad prezentovať sa takýmto spôsobom
na verejnosti vznikol spontánne. Jeho nosnou ideou bolo podeliť sa
s poslucháčmi, medzi ktorými boli aj žiaci ZUŠ, ich rodičia, ale aj
ostatná široká verejnosť, o zážitky a emócie sprostredkované práve
hudbou.

„Väčšina učiteľov s nadšením uvítala myšlienku
zorganizovať tento koncert. Na vystúpenie v kaštieli sa tešili a s vervou
sa pustili do prípravy scenára, výberu skladieb i do samotného
nácviku,“
povedal riaditeľ ZUŠ F. Veselého Miloslav Cimbala.
Príprava na Hudobné impresie trvala približne dva mesiace a organizačnej
stránky podujatia sa úspešne zhostil zástupca školy Branislav Dravecký
v spolupráci so svojimi s kolegami. „Moji kolegovia vložili do
prípravy množstvo energie. Samozrejme, mali sme trochu obavy, ako ľudia
koncert takéhoto druhu vôbec príjmu,“
pripustil M. Cimbala.
Obavy účinkujúcich hudobných pedagógov sa rozplynuli hneď v úvode
koncertu, pretože ich spev a hru na hudobné nástroje si prišlo vypočuť
množstvo ľudí. Aj tento fakt potvrdzuje skutočnosť, že Stropkovčania
žijú kultúrou a vedia oceniť kvalitnú hudobnú produkciu. Zaujímalo nás,
ako celé podujatie hodnotí riaditeľ ZUŠ. „Počas celého
svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa ZUŠ sa snažím, aby bolo zo strany
školy vždy cítiť nejaký posun vpred, aby bolo cítiť, že sa dejú nové
veci, že škola nestagnuje, ale naopak. Hľadáme stále nové formy
prezentácie na verejnosti. Myslím si, že podobné akcie stmeľujú kolektív.
Počas príprav na koncert sa ukázalo, že kolegovia na škole si vedia
navzájom pomôcť, podržať sa.“
Na otázku, či sa podobné
vystúpenia stanú trvalou súčasťou kultúrneho diania v Stropkove,
zareagoval: „Bolo by chybou nepokračovať v takýchto veciach.
Blíži sa však záver školského roka, ktorý nás maximálne vyťažuje,
takže v blízkej budúcnosti podobné podujatie neplánujeme. Do budúcnosti
môžem povedať len toľko, že všetko záleží od osobného postoja,
osobného nadšenia a prístupu mojich kolegov.“
Na tomto mieste
je potrebné podotknúť, že koncert učiteľov hudby bol nádherným
oživením kultúrneho diania v meste, čoho dôkazom bol aj obrovský standing
ovation v závere. „Bol to neskutočný hudobný zážitok.
Privítal by som, keby sa takéto koncerty konali v kaštieli hoci aj každý
týždeň,“
povedal jeden z nadšených poslucháčov krátko
po doznení aplauzu na margo celého podujatia.
V programe účinkovali: Miloslav Cimbala (hovorené slovo), Michaela
Sušinová (spev), Zdenka Petriľáková (klavír), Zuzana Dravecká Mikulová
(flauta), Branislav Dravecký (klarinet, flauta, kontrabas, saxofón), Patrícia
Džalaiová (klavír), Jozef Vasiľ (husle), Daniel Hic (klavír, bicie, bajan),
Lenka Bangová (kontrabas, akordeón), spevácky zbor učiteľov a žiaci ZUŠ
F. Veselého.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter