Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Kalinove na fašiangovej zábave

Na pozvanie Domova sociálnych služieb Kalinov sa klienti Domova sociálnych
služieb Stropkov zúčastnili fašiangovej zábavy, ktorá sa konala
28.januára.

Oproti minulým rokom bolo toto podujatie iné z toho dôvodu, že je
hradené z finančných prostriedkov v rámci Programu Cezhraničnej
spolupráce PL – SR 2007-2013 z projektu pod názvom „Terapia nepozná
hranice“.
Na projekte participujú zariadenia sociálnych služieb a to: Środowiskowy dom
samopomoci z Ustrzyk Dolnych z Poľska, a Domovy sociálnych služieb
v Stropkove, Kalinove a Giraltoviec. Hlavným cieľom projektu je
poľsko-slovenská spolupráca v mene zvýšenia kvality poskytovaných
služieb pre postihnutých.
Tradície fašiangov si klienti pripomenuli už pred podujatím, kedy si tí
viacej zruční pripravovali masky, tým menej zručným pomohli ergoterapeuti a
sociálni pracovníci. Toto úsilie bolo zhodnotené na promenáde masiek, kde
boli odmenené tie najoriginálnejšie. Súčasťou zábavy boli vystúpenia
jednotlivých zariadení s krátkym kultúrnym programom.
Živá hudba, dobrá nálada, pestrá výzdoba a radosť klientov z tanca len
umocnili celú atmosféru fašiangov.
DSS Stropkov

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter