V jeseni sa bude v meste rekonštruovať viacero ulíc

Stropkovská mestská rada sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala
predovšetkým plánovanými investičnými akciami, ktoré sú zahrnuté
v aktuálnom mestskom rozpočte, resp. budú do rozpočtu doplnené.
Vyhodnotené boli už zrealizované akcie a členovia rady sa takisto
oboznámili s prípravami na ďalšie plánované investície v rámci
bežných i kapitálových výdavkov rozpočtu.

V priebehu septembra a októbra by sa malo pristúpiť k úpravám
viacerých mestských komunikácií. Vyše 550 tisíc bude stáť
rekonštrukcia križovatky ulíc Hlavná – Konštantínova (pri hoteli
Tokajík). Spracovaná bola priestorová štúdia na dopravné riešenie tejto
frekventovanej križovatky. Pri úprave tejto komunikácie bude pozdĺž budovy
Tokajíka vybudovaný chodník a samotná cesta bude rozdelená na dva
odbočovacie a jeden príjazdový pruh. Vyvýšený bude aj oblúk križovatky,
aby sa obmedzilo parkovanie pri kaviarni El-Paso.
V jesenných mesiacoch by sa malo pristúpiť aj k výstavbe nového povrchu
ulice Nábrežnej a priľahlého chodníka. Náklady dosiahnu sumu vyše
1,6 mil. Sk.
V rámci kapitálových výdavkov by malo byť v jeseni realizované
rozšírenie Poštovej ulice (medzi lekárňou a Poštou). V lete boli
v týchto miestach preložené stĺpy verejného osvetlenia a vozovka bude po
rekonštrukcii širšia asi o 1,7 m. Opravená bude aj miestna komunikácia a
parkovisko pri Byhose a parkovisko pri budove bývalej škôlky oproti KOVO
Sipoxu (polovicu nákladov by mal uhradiť podnik Tesla, zvyšok Slovenská
správa ciest).
V súčasnosti prebieha aj rekonštrukcia kotolne K5, na ktorú sú napojené
ZŠ Konštantínova, MŠ A. Hlinku a plaváreň. Jedným z hlavných dôvodov
rekonštrukcie je, aby počas víkendov v zimných mesiacoch, nemuseli byť
kvôli prevádzke krytej plavárne vykurované všetky tri spomínané
objekty.
V meste by malo v krátkom čase pribudnúť aj niekoľko nových parkovacích
plôch. Nedávno začali práce na vybudovaní plochy za garážami na ulici
Hrnčiarskej (pri I. ZŠ), kde bude vytvorených 7 miest. Zhruba 20 miest
vznikne po preštrkovaní a zavalcovaní priestranstva neďaleko bytového domu,
ktorý stavia firma MIJA na Chotčanskej ulici.
Podľa informácií z Odboru výstavby MsÚ sa v tomto roku nebudú
rekonštruovať niektoré ulice, ktoré v plánovaných investičných akciách
mesta pôvodne boli zahrnuté. Ide o ulice Nový riadok, Letná
(rekonštruovať sa bude po výmene vodovodného potrubia v roku 2009), Za
dubami (predpoklad 2009) a realizovať sa nebude ani havarijná oprava chodníka
pri 18+ 5 bytovej jednotke na Hlavnej, kde sa prepadáva stropná konštrukcia
bývalej uhoľne (havarijný stav bol provizórne odstránený). K plánovanej
rekonštrukcii Jarkovej ulice za zhruba 3,1 mil. Sk mesto pristúpi až po
ukončení napojenia sa tamojších obyvateľov na kanalizačné prípojky.
Spomínané investičné akcie si v niektorých prípadoch vyžiadajú úpravy
rozpočtu. Poslanci by ich mali schvaľovať na najbližšom zasadnutí
zastupiteľstva koncom septembra.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter