Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Havaji a v Bukovciach sa tešia z novej hasičskej techniky

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V dvoch obciach
stropkovského okresu pribudla nová hasičská technika. Róbert Kaliňák
urobil odovzdaním hasičského vozidla a protipovodňového vozíka radosť
v obciach Havaj a Bukovce. V obidvoch dedinkách pokrstili svoje nové
pomôcky šampanským a nechýbal ani príhovor spomínaného Róberta
Kaliňáka.</p>

<p>Počnúc rokom 1970 sa členovia havajského dobrovoľníckeho hasičského
zboru zapájali aj do aktívnej brigádnickej činnosti. Okrem toho sa
angažovali aj ako bezpríspevkoví darcovia krvi. Aj v hasičstve majú
významnú úlohu osobnosti, aktívni, zapálení, ambiciózni funkcionári,
ktorým záleží na autorite hasičstva vo verejnosti. Takéto osobnosti boli
aj medzi hasičmi v tejto obci. Medzi nich patrili napríklad Vasiľ Skysľak,
Ján Čepa, Vasiľ Kocan, Ján Piršč či Peter Jacečko. V súčasnosti má
tunajší dobrovoľnícky hasičský zbor dvadsaťdva členov. Nechýba tu
požiarna zbrojnica. Vlastnia motorovú striekačku PPS – 12 s potrebným
materiálovým vybavením. Zameriavajú sa na preventívno-výchovnú činnosť,
prácu s mladými ľuďmi, každoročne organizujú Putovný pohár starostu
obce. Obec Bukovce sa tiež má s čím pochváliť, čo sa hasičstva týka.
Zasahovali pri požiari v Staškovciach, kde horel rodinný dom. Nechýbajú
ani na rôznych súťažiach. Dobrovoľný hasičský zbor v Bukovciach tvorí
dvadsaťštyri členov. V budúcnosti by mali byť zaradení do tzv. skupiny B
a tým pádom by mali dostať finančné prostriedky napríklad na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Členovia zboru v Bukovciach majú
v pláne využiť všetko naplno, v prípade potreby bez problémov pomáhať
aj susedným obciam a naďalej sa zapájať do súťaží. Za všetkých
statočných hasičov z Bukoviec spomenieme mená ako Michal Herila, Lukáš
Majurník, Róbert Majurník, Kristián Palička, Matúš Šlepecký. Milou
skutočnosťou je, že o túto činnosť má záujem čoraz viac mladých
ľudí.<br>
<strong>foto -jg-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/03-hasici-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter