V Giraltovciach oceňovali bezpríspevkových darcov krvi z celého regiónu

<h3>Plaketa za humanitu aj
pre redaktorku Stropkovského Spektra

Slávnostné oceňovanie darcov krvi, ktoré zorganizoval Územný spolok
SČK vo Svidníku, sa uplynulý piatok popoludní konalo v Giraltovciach.
Pomocnú ruku pri organizovaní podali aj predsedníčka Miestneho spolku SČK
v Giraltovciach Daniela Macáková, pracovníčky Mestského úradu
v Giraltovciach, Základnej umeleckej školy v Giraltovciach a mnohí
ďalší.
V slávnostnom príhovore predsedníčka Územného spolku SČK vo Svidníku
Nataša Šepitková pripomenula význam bezpríspevkového darcovstva krvi.

<p>„Každoročne desaťtisíce našich občanov vďačí za
záchranu svojho života vám, darcom krvi. Darovať krv z čistej lásky
človeka k človeku, z morálneho presvedčenia, je jedným z najkrajších
darov. Vy nemyslíte iba na seba. Ste nositeľmi dobra a šťastia, nie slovom a
prázdnym gestom, ale vysoko humánnym činom. Sme hrdí na to, že máme
v našom regióne takých ľudí, takých novodobých hrdinov, ktorí chápu
povinnosť humanity a pravidelné darujú krv. Hlboko sa pred vami skláňame,
ďakujeme za vašu ľudskosť a šľachetnosť, za solidárnosť a humánnosť,
ktorá z vás robí hrdinov dnešnej modernej doby,“
povedala
Nataša Šepitková.
Medzi hosťami slávnostného oceňovania darcov krvi boli aj poslanec PSK a
primátor Svidníka Ján Holodňák, primátor Giraltoviec Ján Rubis, prednosta
Mestského úradu v Stropkove Ivan Kleban, zástupcovia štátnej správy,
prednostovia obvodných úradov vo Svidníku a v Stropkove Bohumil Kačmár a
Peter Lehocký, primárka HTO Nemocnice vo Svidníku Erika Hnátová, konateľka
Polikliniky ILB Giraltovce Lucia Imreová, riaditeľ pobočky VšZP vo Svidníku
Matúš Majda, zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo
Svidníku, ale i zástupcovia stredných škôl z okresov Svidník a Stropkov
a mnohí ďalší. Osobitné poďakovanie za účasť patrí aj poľským
priateľom, delegácii Poľského červeného kríža z Krosna na čele
s prezidentom Wladislawom Talkom, a takisto aj zástupcovi Rady mesta Swidnik
Kazimierz Petrzala.
V zaplnenej sále Domu kultúry v Giraltovciach mohli všetci prítomní
sledovať pestrý kultúrny program, o ktorý sa postarali žiaci a
pedagógovia giraltovskej Základnej umeleckej školy na čele s riaditeľom
Petrom Zajacom. Celú slávnosť konferovala, ale aj v kultúrnom programe
účinkovala Ivana Rubisová. Predstavitelia Územného spolku SČK vo Svidníku
plakety za bezpríspevkové darcovstvo krvi ocenili 54 bezpríspevkových
darcov krvi, z toho bolo 28 bronzových, 18 strieborných a 8 zlatých
plakiet Jána Janského. Naviac sa Územná rada Územného spolku SČK vo
Svidníku rozhodla oceniť šesť vzácnych ľudí, ktorí najviac a dlhodobo
pomáhajú zviditeľniť a dobre reprezentovať SČK. Strieborné plakety za
humanitu, obetavosť dobrovoľnosť získali: Anna Vojtaničová – vedúca
sestra HTO Nemocnice vo Svidníku, Mária Kačmárová – sestra HTO vo
Svidníku, Mária Šturáková – sestra HTO vo Svidníku, Antónia
Juhová – učiteľka ZŠ v Okrúhlom, Ingrid Mešťanová – učiteľka
Gymnázia v Giraltovciach a Andrea Stupáková – redaktorka novín
Stropkovské Spektrum.
-ps-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter