Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V galérii vystavuje obrazy manželský pár z Poľska

<p>V galérii Mestského
múzea v Stropkove sa uskutočnila ďalšia vernisáž výstavy obrazov.
Tentokrát tu vystavujú manželia Ewa Wlodzik-Burdzy a Marek Burdzy. Ich dielo
a tvorbu predstavil prítomným vedúci Mestského múzea a galérie Ing. Andrej
Nábožný, výstavu otvoril primátor mesta Peter Obrimčák. Predstavme si
bližšie vystavujúcich autorov.

<p>Ewa Wlodzik-Burdzy je absolventkou umeleckého Lýcea v Jaroslavi. Zaoberá
sa maľbou a kresbou. Je laureátkou mnohých ocenení. Svoje práce vystavovala
v rôznych kútoch Poľska, ale napríklad aj v Prešove. Získala prvé
miesto na Krosnianskej výstave umenia, prvé miesto na výstave Horská
krajina, zúčastnila sa celopoľských maliarskych plenérov. Je členkou
poľských umelcov v oddelení Krakov. „Chcem vám povedať, že
hoci sa naša výstava volá Maľovanie vo dvojici, neznamená to, že jeden
obraz maľujeme spolu s manželom. Nie je to tak, že ja maľujem večer a
manžel ráno vstane a pokračuje v mojej práci,“
vysvetlila
s úsmevom Ewa. Marek Burdzy je absolventom toho istého umeleckého Lýcea
v Jaroslavi. Tam sa s manželkou aj zoznámili. Skončil štúdium umenia na
Univerzite v Rzeszove. Maľuje, kreslí, venuje sa aj drevorezbe. Pracoval na
oddelení psychiatrie ako režisér mládežníckeho divadla, neskôr
v drevárskom priemysle a teraz je organizátorom a kurátorom výstav. Podobne
ako manželka aj on svoje diela prezentoval na rôznych podujatiach v Poľsku.
„Moja manželka to zo skromnosti nepovedala, ale ona je tá
z našej dvojice, ktorá sa umeleckej tvorbe venuje oveľa intenzívnejšie.
Obrazy, ktoré tu vystavujeme, nie sú kompletným prierezom našej tvorby. Ale
z priestorových a technických príčin nebolo možné vystaviť
všetky,“
ozrejmil. Manželia poďakovali mestu Stropkov za
možnosť usporiadať v galérii výstavu, ocenili aj veľkú ústretovosť pri
jej organizovaní. Milovníci umenia si ich tvorbu môžu prezrieť do
30. septembra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter