Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V EKO tábore v Solníku mal každý svojho vlastného táborového anjela

V Solníku zorganizovali minulý týždeň prvý ročník letného EKO
tábora pre deti zo sociálne slabších rodín. S myšlienkou pripraviť
takúto akciu prišla prednedávnom dvojica nadšencov – Ľubomír Karaman a
Monika Gombárová.

Hlavný organizátor, Východoslovenské ochranárske združenie,
zabezpečilo za pomoci sponzorov financie, program, stravu, pitný režim a ceny
do súťaží, Obecný úrad v Solníku poskytol priestory na ubytovanie. To
pozostávalo z dvoch izieb, jednej pre dievčatá, druhej pre chlapcov a zo
sociálnych zariadení. Celé osadenstvo EKO tábora stolovalo v spoločenskej
miestnosti, ktorá slúžila aj na rôzne súťaže, stretnutia či karneval.
Organizátori a animátori pripravili pre účastníkov pestrý program. Krátko
po príchode rozdelili sedemnásť detí do troch skupín s príznačnými
názvami Šmolkovia, Snehulienka a 7 trpaslíkov a Rýchla rota. Každá
skupina mala dvoch animátorov a hneď na začiatku pobytu si vyrobila vlastnú
vlajku, vymyslela svoju hymnu a bojový pokrik. „V spoločenskej
miestnosti sa konal aj symbolický krst každého člena EKO tábora. Každé
dieťa dostalo šatku, kartičku s menom, každé bolo symbolicky pokrstené
nejakým nealkoholickým nápojom. A nikto sa nevyhol ani pomaľovaniu tváre.
Potom si všetci vrátane animátorov ťahali po jednom lístku, na ktorom bolo
napísané meno táborového anjela. Nikto nesmel počas celého pobytu nikomu
prezradiť meno svojho táborového anjela, počas celého týždňa však musel
človeku, ktorého meno mal napísané na lístku, pomáhať. Až v piatok sa
deti dozvedeli, kto bol koho táborovým anjelom. Vtip bol v tom, že deti aj
animátori si navzájom pomáhali, robili si radosť, posielali svojim
táborovým anjelom malé darčeky, ale nikto vlastne netušil, od koho pomoc
prichádza,“
s úsmevom vysvetľuje princíp táborového
anjela Ľubo Karaman. V pondelok poobede mali deti rôzne hry vonku a deň
zakončili večernou opekačkou a vyhodnotením táborovej pošty.
„Deti si navzájom nechávali odkazy vo veľkých kartónových
schránkach a každý večer sa táborová pošta otvárala a čítala.
Väčšinou išlo o slová vďaky, ale aj o odkazy, ktoré sa deťom ľahšie
písali, ako hovorili priamo. Táborová pošta bola veľmi
populárna,“
zasvätil nás do táborových rituálov Ľubo.
Utorok sa niesol v športovom duchu. Dopoludnia pripravili animátori pre deti
rôzne hry, napríklad lovenie jablka z hrnca s vodou bez pomoci rúk,
preťahovanie lanom, triafanie ceruzky uviazanej šnúrkou na palici do hrdla
fľaše. Odmenou za úspešné zvládnutie jednotlivých disciplín boli
perleťové korálky, ktoré slúžili ako platidlo v táborovom bufete.
Popoludní sa osadenstvo tábora presunulo na ihrisko, kde sa hral volejbal,
futbal, súťažilo sa v preťahovaní lanom a v skákaní vo vreci.
„Na utorok sme naplánovali aj nočnú hru. Pripravili sme deťom
trasu osvetlenú solárnymi svietidlami, ktorá viedla hore poza obecný úrad
do lesa a späť. Išlo o okružnú cestu a deti ňou museli nielen prejsť,
ale aj odkliať štyri začarované víly, ktoré stretli na určitých
úsekoch. Najskôr museli nájsť kľúč, pomocou ktorého zbavili pút prvú
vílu, ďalšiu smutnú vílu museli rozosmiať, tretiu spiacu vílu museli
zobudiť a štvrtú, ktorá milovala tanec, museli roztancovať. Všetky deti sa
do nočnej hry s nadšením a odvahou zapojili,“
chválil
účastníkov tábora Ľubo. Veľmi zaujímavý a zároveň poučný program
pripravili animátori na stredu. Zorganizovali túru na čarovné miesto Tri
vody. V rámci tohoto výletu absolvovali deti na jednom stanovišti
záchranársky kurz, na druhom sa naučili orientovať v teréne pomocou
azimutu, spoznávať liečivé rastliny, dreviny a huby, triediť plasty a odpad
vôbec. Takouto hravou formou chceli animátori vzbudiť u detí ekologické
povedomie. Popoludní si deti pripravovali masky, pretože večer ich čakal
táborový karneval. Ľubo žasol nad fantáziou malých výmyselníkov.
„Bolo až neskutočné sledovať, aké nápadité masky si deti
vymysleli a zhotovili. Rozdali sme ceny za najkrajšiu, najkreatívnejšiu, ale
aj najsmiešnejšiu masku. Odmenené však boli všetky.“
Na
štvrtok naplánovali výlet do Stropkova, návštevu ZOO parku, mini ihriska a
kúpaliska. Piatok bol rozlúčkovým a vyhodnocovacím dňom zároveň. Keďže
počas celého týždňa sa bodoval poriadok na izbách, vyhodnocovala sa aj
táto „disciplína“. „Na záver sme pre deti pripravili aj hru
na spôsob Vilomenín. Jednotlivé skupiny dostali zoznam vecí, ktoré mali
pozháňať v dedine. Tí, ktorí to dokázali najrýchlejšie, získali
najviac bodov. Po vyhodnotení všetkých súťaží sa konečne každý
dozvedel, kto bol jeho táborovým anjelom,“
hovorí
o záverečnom dni Ľ. Karaman. Okrem fantastického programu museli
organizátori zabezpečiť deťom aj pestrú stravu a samozrejme, pitný režim.
„Obedy sme vozili z Breznice, raňajky, desiate, olovranty a
večere sme si pripravovali sami. Mali sme tu pani Hudákovú, ktorá prípravu
stravy koordinovala, animátori so svojou skupinou jej pomáhali pripravovať
porcie a umývať riad. Každý deň mala službu iná skupina, ktorá
obsluhovala celé osadenstvo tábora,“
vysvetľuje Ľubo
stravovací systém. Na otázku, ako sa deti v tábore udomácnili a ako sa im
tu páči, odpovedala počas našej utorkovej návštevy jedna zo sympatických
animátoriek. „Sme tu ešte len druhý deň a zatiaľ to prebieha
výborne. Deti sú šťastné, mali rôzne hry, súťaže, dnes majú športový
deň, ráno mali vodné hry, teraz rôzne športové hry. Každej skupinke sa
páčilo niečo iné. Veľký úspech mala včerajšia večerná hra pantomíma,
ktorá spočívala v tom, že deti mali na papieriku napísanú rozprávku a
mali ju prerozprávať bez slov len pomocou pantomímy. Ostatní ju hádali.
Veľmi sa im páčili aj vodné hry. Deti majú veľa energie, preto sa
snažíme vymýšľať veľa zaujímavých aktivít, aby mali kde tú energiu
vybiť. Zvládame to, lebo deti sú veľmi dobré, chcú spolupracovať, chce sa
im hrať, medzi sebou vychádzajú super. Sú veľmi snaživé a šťastné,
keď dostanú za dobré výkony aj odmenu. Pre nás je najdôležitejšie, aby
tu boli šťastné, spokojné a aby si z tábora odniesli čo najviac krásnych
zážitkov.“
Slová animátorky potvrdila aj Katka Vendeľová
zo Stropkova. „Je tu veľmi dobre, doteraz sa mi najviac páčila
hra pantomíma, kde sme hádali rozprávky. Teším sa aj na karneval a mám už
pripravenú aj masku. Budem Cigánka.“
Nadšením sršala aj
Alexandra Birošová z Tisinca. „Je tu veľmi pekne. Včera bola
super tá večerná hra pantomíma. Teším sa na zajtrajší výlet do
Stropkova, pôjdeme na kúpalisko a na zmrzlinu. Na karnevale budem asi
policajt. A tiež sa teším na nočný pochod,“
dodala
s úsmevom a na našu námietku, či sa nebojí tmy v lese zareagovala
ráznym – nie. Najmladší účastník EKO tábora mal len dva roky a hoci
bol pod dozorom rodičov, všetci ho pokladali za plnohodnotného člena,
pretože sa aktívne zapájal do života v tejto rozjarenej a šťastnej
partii. Prvého ročníka sa zúčastnili deti zo Stropkova, Krišľoviec,
Kolboviec a Solníka. Ostáva len veriť, že fantastická myšlienka, ktorá
predchádzala zorganizovaniu pilotného ročníka EKO tábora, osloví
v budúcnosti čoraz viac rodičov a najmä detí, ktoré budú mať možnosť
stráviť nezabudnuteľný týždeň doslova v lone prírody.

Fotografie: EKO Tábor
v Soľníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter