Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V druhej svetovej vojne trpeli aj Cigáni

Po vzniku Slovenského klérofašistického štátu, bolo prijaté
rasistické rozhodnutie o presťahovaní cigánov na nižný koniec dediny aby
neznečisťovali vodu v potoku a aby boli izolovaní. Vo Vyšnej Olšave okres
Stropkov takýto cigánsky tábor bol zriadený pri potoku na Ferdaske ,smerom
na Širokú Lúku.

Búdy boli vybudované z raždia, primitívne, bez žiadneho vybavenia.
Niektorých mužov odviedli do pracovných táborov v Podčičve a Hanušoviec
na výstavbu železnice Prešov Strážske. Ostatní chlapi sa skrývali
v okolitých lesoch, predstierali, že sú lesní robotníci, nosili zo sebou
sekery a píly. Skoro ráno opúšťali koliby, v noci sa vracali domov-
Nemecké poľné vojenské žandárstvo na koňoch ich chodili kontrolovať.
Keď nikoho nenašli v zúrivosti bili ženy a deti. Opakovane podpaľovali a
búrali koliby. Využívali ich na kopanie zákopov po pravom brehu Ondavy,
neskoršie ich evakuovali smerom na Prešov.
Aj takéto utrpenie museli znášať nevinní ľudia včítanie cigánov. Dnes
ak chceme dieťa zobrať na kultúrne alebo športové podujatie zo základnej
školy musí dať písomný súhlas rodič Nie je to pritiahnuté za vlasy?
Podľa rozprávaní Heleny Rusinkovej, najstaršej Rómky z osady,
zapísal P. Kasarda, predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho V. Olšava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter