Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Domove sociálnych služieb zrekonštruovali práčovňu a vybudovali nové dielne na ergoterapiu

Začiatkom decembra dali v Domove sociálnych služieb do užívania
zrekonštruovaný objekt, v ktorom chcú zriadiť dielne na drevársku a
hrnčiarsku výrobu. Po dlhých rokoch hľadania priestorov vhodných na
ergoterapiu sa konečne dočkali klienti aj ergoterapeuti.

Na mieste, kde pôvodne stála kôlňa na drevo, sa dnes nachádza nová
moderná budova s prívodom vody, elektriny, novou strechou, útulným
interiérom a sociálnym zariadením. „Dielne ešte nie sú
vybavené strojným vybavením. To by sme chceli zabezpečiť buď
z prostriedkov z Prešovského samosprávneho kraja, alebo z prostriedkov
získaných prostredníctvom projektov na budúci rok. Drevársku dielňu by sme
chceli vybaviť základnými jednoduchými strojmi na obrábanie dreva.
S týmito budú kvôli bezpečnosti manipulovať len ergoterapeuti, klienti
budú mať na starosti jednoduchšie práce, ako napríklad leštenie alebo
maľovanie dreva. Čo sa týka hrnčiarskej výroby, mali sme možnosť vidieť
podobnú dielňu v Rzeszove, takže máme konkrétnu predstavu, ako by mala
vyzerať tá naša. Budú tu nové vypaľovacie pece a hrnčiarske kruhy. Tie
sme si zadovážili už skôr. Hrnčiarstvo má v Stropkove bohatú tradíciu,
pracuje tu niekoľko ľudových remeselníkov, ktorí sa touto technikou
zaoberajú, navyše z Tisinca máme kvalitnú hlinu, s ktorou sa dá dobre
pracovať. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti by sme chceli tradíciu
hrnčiarstva v Stropkove obnoviť. Máme šikovných klientov, ktorí doposiaľ
pracovali v stiesnených priestoroch, preto som veľmi rád, že v budúcnosti
sa budú môcť realizovať v nových moderných dielňach,“

povedal riaditeľ DSS PaedDr. Ján Melník. Ako ďalej uviedol, z prostriedkov
PSK financovali aj rekonštrukciu práčovne. Najväčším kameňom úrazu bola
zastaralá vnútorná kanalizácia. Tú kompletne vynovili. Práčovňa je
vybavená tromi novými automatickými práčkami a veľkou sušičkou.
„Môžem skonštatovať, že v súčasnosti máme v porovnaní
s ostatnými DSS v Prešovskom kraji najlepšie vybavenú
práčovňu,“
podotkol J. Melník. Zamestnankyne práčovne si
nové vybavenie pochvaľujú. Perú tu bielizeň pre 100 klientov DSS, pre
rehabilitačné stredisko a útulok (ďalšie organizačné jednotky DSS –
pozn. red.), ale aj pracovné odevy 60 zamestnancov DSS. Týždenne im prejde
rukami cca 700 kg bielizne. „Chcel by som sa poďakovať tým,
vďaka ktorým sa nám podarilo získať prostriedky, ktoré výrazným
spôsobom ovplyvnili chod DSS. Moje poďakovanie patrí predovšetkým
predsedovi PSK MUDr. Petrovi Chudíkov, vedúcej finančného odboru PSK Ing.
Márii Holíkovej PhD., vedúcemu sociálneho odboru PSK Ing. Marošovi
Šatnému, poslancovi NR SR MUDr. Petrovi Obrimčákovi a v neposledom rade
mojim spolupracovníkom, ktorí dané projekty zrealizovali,“

dodal riaditeľ DSS.
V nasledujúcom roku plánujú zrekonštruovať ďalšiu časť podkrovia, kde
by chceli zriadiť 8 dvojposteľových izieb, sociálne zariadenia,
spoločenskú miestnosť a kuchynku. „Podľa súčasných
kritérií obytná plocha pre jedného klienta je 8 m2. V tejto časti by po
rekonštrukcii našlo ubytovanie zhruba 16 klientov mladšej vekovej
kategórie. Bezbariérovosť celého objektu by mal zabezpečovať výťah. Už
zrekonštruovanú časť podkrovia v súčasnosti využívame na spoločenskú
činnosť, po rekonštrukcii tej ďalšej by sme chceli obe podkrovné časti
prepojiť. Na projektovú dokumentáciu, ktorá je v štádiu rozpracovania,
bolo schválených 500 000,- Sk. Rozpočet na rekonštrukciu sa pohybuje
okolo 14 miliónov. Niekedy na budúci rok budú výzvy na čerpanie
z eurofondov, a keďže na sociálnu oblasť je vyčlenený väčší balík
peňazí, boli by sme radi, keby sme boli s podporou poslancov aj PSK
začlenení do tejto výzvy na čerpanie prostriedkov
z eurofondov,“
uvažoval J. Melník. Za predpokladu, že sa
DSS-ke podarí získať dostatok finančných prostriedkov, ďalšia časť
podkrovia by mohla byť zrekonštruovaná už do konca roka 2009.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter