V Domove sociálnych služieb slávnostne otvorili ergoterapeutické dielne

Minulý štvrtok oficiálne prestrihli pásku v novom objekte, ktorý
vyrástol v areáli Domova sociálnych služieb v Stropkove. V novej, moderne
zariadenej budove, kde pôvodne stála kôlňa na drevo a klienti v nej
vyrábali metly z prútia, sa v súčasnosti nachádzajú dve miestnosti.
Jedna z nich je určená na výrobu keramiky, druhú vybavili strojmi na
obrábanie dreva a klienti sa tu budú venovať práci s týmto prírodným
materiálom.

„Takýto akt otvorenia ergoterapeutických dielní sa u nás
nerobí každý deň. Vráťme sa trochu do histórie. Po výberovom konaní
koncom augusta začali stavebné práce, ktoré boli ukončené koncom novembra.
Začiatkom decembra bola celá stavba odovzdaná do užívania. Prostriedky,
ktoré boli na tento účel použité, boli poukázané z rozpočtu PSK vo
výške 950 439,- Sk. Dodávateľom bola firma Stavpo, ktorá stavbu
zrealizovala. Chcel by som poďakovať jej majiteľovi Ing. Popíkovi za dobre
odvedenú prácu. Ďakujem tiež predsedovi PSK, p. Ing. Hulichovej, ďalej
vedúcej sociálneho odboru, pánovi poslancovi MUDr. Obrimčákovi, takisto
poslancom PSK p. Ing. Prokopovičovi a p. Ing. Holodňákovi a ostatným, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sme tieto prostriedky dostali a
aby boli účelne využité. Tiež sa chcem poďakovať svojim
spolupracovníkom, ktorí na tomto projekte spolupracovali. Kto pozná trochu
náš Domov sociálnych služieb vie, s akými problémami sme zápasili,
v akých stiesnených priestoroch sa doposiaľ prevádzala ergoterapia.
V týchto priestoroch majú klienti okrem dielní aj sociálne zariadenie, je
tu teplo, elektrika a pod. Som veľmi povďačný, že sa tento projekt podarilo
zrealizovať a verím, že naši zamestnanci, ktorí tu budú mať možnosť
pracovať s klientmi, tieto priestory ocenia,“
povedal
v krátkom príhovore riaditeľ DSS Ján Melník a predostrel plány na
najbližšie obdobie. „Vo výhľade máme rekonštrukciu podkrovia
za účelom skvalitnenia úrovne ubytovania našich klientov. Projektová
dokumentácia je hotová, čakáme na zaradenie do výzvy, aby sa tento projekt
mohol zrealizovať. V rámci tejto rekonštrukcie počítame aj s výťahom,
ktorý by mal odstrániť bariérovosť. Mal by viesť zo suterénu až po
podkrovie.“
Po rekonštrukcii podkrovia by mala prísť na rad
aj vrátnica, ktorá ani zďaleka nevyhovuje súčasným štandardom.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter