Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V Dome smútku prebieha rekonštrukcia

<p>Minulý pondelok, 22. februára sa v priestoroch Domu smútku stretlo
vedenie mesta s vedením podniku Služba. Dôvodom ich návštevy bola
prebiehajúca rekonštrukcia vnútorných priestorov. Aj na základe podnetov
verejnosti sa riaditeľ Služby m. p., Michal Šandrik rozhodol zainvestovať a
skultúrniť tak priestory, ako aj samotný areál cintorínov.</p>

<p><strong><em>„Ľudia, ktorí chodili na pohreby a večerné modlenia mali
pripomienky k stavu Domu smútku v Stropkove. Je naozaj pravda, že v našom
dome smútku zastal čas. Projekt budovy je ešte z roku 1976 a odvtedy sa
okrem maľovania, výmeny okien a dverí neudialo nič
podstatné,“</em></strong> konštatuje Michal Šandrik. Pri vstupe do
kancelárskych priestorov museli klienti prechádzať okolo chladiacich boxov.
<strong><em>„Čo sa týka samotnej rekonštrukcie, podstatou bolo predeliť
pôvodný priestor priečkou, aby klienti vchádzali do kancelárie priamo zo
vstupu a nie okolo chladiacich boxov. Urobili sa stavbárske práce, vybili sa
staré dlaždice, natiahli nové stropy, nové káblovanie, pretože pôvodné
40 rokov staré káble boli ešte hliníkové.“</em></strong> Problematické
bolo aj vytápanie priestorov. <strong><em>„Keď sme chceli vytopiť priestor
strediska, pohrebnej siene a kancelárie, museli sme topiť dvanástimi
ohrievačmi, čo znamenalo vysokú spotrebu elektrickej energie a doslova bez
výsledku. Rozhodli sme sa pre topenie kachľovými pecami, ktoré sa
nevyužívali. Kachľové pece a komíny k dnešnému dňu už prešli
revíznou kontrolou,“</em></strong> uviedol riaditeľ. Samotná rekonštrukcia
trvá od začiatku tohto roka. <strong><em>„Rekonštruujeme za chodu, popri
pohreboch. Nevyhnutné opravy, ktoré prebiehajú momentálne idú z vlastných
finančných prostriedkov. Nedá sa robiť všetko naraz, preto postupne dáme
do poriadku celý objekt. V tejto etape by mali byť práce hotové približne
o mesiac.“</em></strong> Čo sa týka pohrebnej siene, okná, ktoré sa
robili za minulej éry sú osadené opačne. Kondenzovaná para nesteká von,
ale do vnútornej časti. Na niektorých miestach je vidieť, že stena je
zatečená, aj keď sa maľovalo v októbri minulého roka.
<strong><em>„Čaká nás otáčanie okien, s ktorými nám prisľúbil pomoc
výrobca. Nosný pilier chceme skryť do sadrokartónu. Nebolo by zlé dať dole
aj drevené obklady spod strechy, aby sme zistili v akom stave je aj tento
priestor, lenže to by si vyžadovalo ďalšie navyšovanie
rozpočtu,“</em></strong> konštatuje Šandrik. V druhej časti domu smútku,
od ulice Cintorínskej, uvažujú urobiť miestnosť, v ktorej by si klienti
mali možnosť vybrať alebo objednať truhlu a všetko potrebné na pohreb. Ako
povedala vedúca Domu smútku Elena želizňáková, <strong><em>„rozšírila
by sa tak ponuka našich pohrebných a cintorínskych služieb. Aj počas dňa
by si ľudia mali možnosť zakúpiť ikebany, vence, kahance alebo sviečky.
Miestnosť by bola vhodná aj z priestorového hľadiska, pretože máme
k dispozícii bočný vchod a hneď pri vstupe sa nachádzajú
toalety.“</em></strong> Bez povšimnutia neostane ani vonkajší priestor
okolo domu smútku a ďalších cintorínov. V priebehu dvoch týždňov budú
osadené nové informačné vitríny – pred vstupom na cintorín, americký
cintorín a pri Dome služieb. Na americkom cintoríne Služba plánuje pred
jednotlivými hrobmi osadiť nášľapové tvárnice, aby bol prístup
k hrobových miestam dôstojnejší. Začiatkom marca mestský podnik plánuje
zakresliť mapu celého areálu a značenie cintorínov. <strong><em>„Plán
bol robený pred niekoľkými rokmi a po takom čase je ho už potrebné
aktualizovať. Dali sme urobiť zameranie starej kaplnky, ktorú chceme
zlegalizovať a urobiť dopojenie na urnový háj. Cirkevný projektant, ktorý
ma na starosti domy smútku a cintoríny sa po dokončení zamerania kaplnky má
vyjadriť k návrhu urnového hája, aby sme vedeli, ako to môže vyzerať a
aké máme možnosti.</em></strong><br>
<strong><em>Na našich cintorínoch sa nikdy neuvažovalo stavbárskym
spôsobom. Vždy sa opravy realizovali len z núdze cnosť, aby boli a takto to
fungovať nemôže,“</em></strong> vyjadril rázne stanovisko riaditeľ
Služby, m. p.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-cintorin-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter