Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Cirkevnej základnej škole už využívajú elektronickú triednu knihu

<p>Elektronickú žiacku knižku využíva už mnoho základných či stredných
škôl. Počuli ste však už o elektronickej triednej knihe? Na tú sa viac
ako pred rokom zamerali v Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla
v Stropkove. Viac nám o tejto vymoženosti porozprávali zástupca
riaditeľky Ladislav Vateha a učiteľka matematiky Renáta Polačková.
V úvode nás zaujímalo, ako sa k spomínanej elektronickej knihe
dostali.</p>

<p><strong><em>„V novembri 2014 sme boli v rámci metodického dňa našej
arcidiecézy katolíckych škôl na jednom stretnutí, ktorého sa každoročne
zúčastňujeme. Na ňom nám prvýkrát ukázali, ako to funguje. O tejto
možnosti sme informovali našu pani riaditeľku, ktorá spolu so zástupcom
školy zisťovala viac. Nakúpili nám tablety a už to
začalo,“</em></strong> spomína R. Polačková. Elektronická triedna kniha
je rozumná a presne predvyplní dátum, triedu či predmet. Veľmi obľúbenou
funkciou je správa tematických plánov, ktorá dáva učiteľovi prehľad, čo
už odučil a čo ešte ostáva. <strong><em>„Tiež sa nemusíte báť, že sa
na niečo zabudne. Táto vymoženosť odhalí a pripomenie políčka, ktoré už
mali byť vyplnené,“</em></strong> dodáva L. Vateha. Do tejto knihy sa dajú
prehľadne zaznamenať prázdniny, písomky, učiteľské porady a triedne
akcie. Každá škola má vymedzené isto percento, ktoré keď žiak v danom
predmete vymešká, čakajú ho komisionálne skúšky. To všetko sa doteraz
prepočítavalo ručne. S elektronickou triednou knihou je to však už
minulosť. Automatickú sumarizáciu počtu ospravedlnených a
neospravedlnených hodín si učitelia nevedia vynachváliť. Veľakrát žiaci
zistia, že v jeden deň ich čaká viacero veľkých písomiek, čo by sa
nemalo stávať. S touto knihou to nehrozí. Zaznamenajú sa do nej malé aj
veľké previerky a tak si kolegovia – učitelia, vedia písomky zariadiť
tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách. A čo ak príde inšpekcia?
<strong><em>„Všetko sa dá vytlačiť na papier alebo jednoducho elektronicky
archivovať v súvislosti s platnou aktuálnou legislatívou.“</em></strong>
Údaje za školský rok si môžete jednoducho stiahnuť do počítača.
Predvyplnené údaje z rozvrhu alebo suplovania sa dajú ľahko upraviť.
<strong><em>„Ďalšou úžasnou vecou je, že pedagóg, ktorého ideme
suplovať, nám do tejto knihy presne napíše, čo máme v danej triede
učiť.“</em></strong> Elektronická triedna kniha sa dá používať na
tabletoch a telefónoch. Učivo, absencie a dochádzku môžete zadať aj
v mobilnej aplikácii. V tejto stropkovskej základnej škole začali na
niekoľkých žiakoch testovať aj dochádzku na čip. <strong><em>„Pre
rodičov je to úžasné. Presne vedia, kedy ich dieťa prišlo a kedy odišlo
zo školy.“</em></strong> Používanie elektronickej triednej knihy nie je
o tom byť „moderný“. Podstatou je pomôcť učiteľovi, jeho kolegovi a
žiakovi pri vzájomnej spolupráci. Na to, aby základné či stredné školy
mohli túto elektronickú triednu knihu využívať, je potrebné jej
zakúpenie.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter