V chráme blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove posvätili nový kríž

<p>V rozostavanom chráme bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove sa
22. augusta konala malá slávnosť. V popoludňajších hodinách sa tu
zišli veriaci na posviacke kríža, ktorý pred jeho osadením na vežu chrámu
posvätil stropkovský protopresbyter Štefan Vansáč.

<p>Pred samotnou posviackou privítal prítomných nový správca farnosti bl.
Vasiľa Hopka Slavomír Tarasovič, ktorý v krátkosti predstavil aj stav
stavebných prác na chráme a ďalšie plány prác v blízkej budúcnosti. Po
posviacke kríža sa prítomným prihovoril aj otec protopresbyter Štefan
Vansáč, pričom poukázal na veľký duchovný význam každého chrámu pre
život a spásu človeka. Na záver tejto milej slávnosti sa všetci veriaci
pomodlili desiatok svätého ruženca na úmysel ochrany a zdarného dokončenia
tohto Božieho diela – chrámu, ktorý sa stane príbytkom živého Boha.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí si
uvedomujú veľké požehnanie, ktoré prichádza cez toto dielo a podporujú
nás svojimi milodarmi, modlitbami, ale aj povzbudivým slovom, ktoré dáva
silu ísť ďalej aj cez rôzne ťažkosti. Všetkých zahŕňam do svojich
modlitieb a vyprosujem hojnosť pozemského a nebeského požehnania pre ich
životy.
Ak by ste chceli finančne podporiť výstavbu nášho nového chrámu
v Stropkove, môžete posielať svoje milodary na č. ú.: 13439493/5200.
o. Slavomír Tarasovič

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter