V Bukovciach prezentovali slovenský a poľský folklór

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-19.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Predminulý týždeň
zorganizovala Základná škola s materskou školou v Bukovciach milú
slávnosť. V závere projektu Comenius – Bilaterálne partnerstvá sa na
pódiu obecného kultúrneho domu predstavili ľudové súbory zo ZŠ s MŠ
Bukovce a družobného ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 3 W ŁUBNIE.</p>

<p>Heslom spomínaného projektu je „Folklór je vždy v móde“. Prítomní
hostia mohli vzhliadnuť ľudové tance, piesne a zvyky typické pre náš
región, tanečníci a speváci z Poľska predstavili zase svoju ľudovú
kultúru. Podávali sa aj tradičné slovenské špeciality. Spomínaný projekt
začal ešte v septembri 2011 pracovnými návštevami a vzájomnými
prezentáciami škôl a regiónov. Výtvarné práce slovenských a poľských
žiakov boli zakomponované do kalendára na rok 2013. ZŠ s MŠ v Bukovciach
zorganizovala aj zbierku predmetov, ktoré dokumentovali život našich predkov
v minulosti a následne aj ich výstavu. Zaujímavý bol kurz poľského a
slovenského jazyka, kde sa deti oboznamovali s rodnou rečou svojich
vrstovníkov. Pred rokom desať žiakov a dvaja pedagogickí zamestnanci ZŠ
s MŠ Bukovce navštívili partnerskú školu v poľskom Lubne, kde pre nich
hostitelia pripravili bohatý program. Počas desiatich dní spoznávali
poľské ľudové piesne a tance, ochutnali národné jedlá a spoznali krásnu
krajinu. Navštívili hrady, zámky, skanzen, arborétum i priehradu Solinka.
Presne po roku sa so svojimi kamarátmi stretli v Bukovciach.
<strong><em>„Pre našich poľských hostí sme pripravili zaujímavý program.
Napríklad naše ľudové remeslá sme prezentovali v spolupráci
s Podduklianskym osvetovým strediskom, kde deti pracovali s hlinou a
papierom. V Bukovciach si vyskúšali prácu s drevom a prútím. Asi najviac
ich zaujala práca s hlinou, pretože vôbec po prvýkrát mali možnosť
vyskúšať si, ako sa tvorí keramika na hrnčiarskom kruhu. To bolo pre nich
niečo nové. Hotové výrobky si odniesli domov. Spoločne sme vytvorili aj
knihu receptov. Desať zozbierali slovenskí a ďalších desať poľskí
žiaci. Po ich podrobnejšom preštudovaní zistíte, že mnohé slovenské a
poľské tradičné jedlá sú veľmi podobné,“</em></strong> skonštatoval
riaditeľ ZŠ s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha. Desaťdňový pobyt na
Slovensku, ale aj skvelú spoluprácu počas trvania projektu, si pochvaľovala
riaditeľka Zespólu Szkol Nr 3 w Lubne Mgr. Grazyna Spryszak.
<strong><em>„Je tu veľmi príjemne, naši hostitelia nás veľmi milo
prijali. Folklórne vystúpenia boli nádherné. Verím, že hoci je projekt
Comenius v závere, naša spolupráca pretrvá aj do budúcnosti. Za veľký
prínos pokladám, že sme lepšie spoznali slovenskú kultúru a žiaci medzi
sebou nadviazali veľa pekných priateľstiev. Sú v kontakte či už
prostredníctvom mobilov, alebo internetu.“</em></strong> žiaci aj
pedagógovia sa s poľskou návštevou rozlúčili minulú stredu.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-33.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-folklor-33.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter