Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Bukovciach dokončili bytovku pre Rómov, prioritou ostáva vybudovanie kanalizácie

Medzi najväčšie obce stropkovského okresu patria Bukovce. V súčasnosti
tam žije 562 obyvateľov, z nich vyše pätinu tvoria Rómovia. Obec začala
v roku 2006 s výstavbou 10-bytovej jednotky nižšieho štandardu pre
rómskych obyvateľov, ktorú v závere minulého roka skolaudovali a
v jarných mesiacoch by sa tam malo nasťahovať desať rodín.

„Potrebujeme ešte skolaudovať čističku odpadových vôd pri
bytovke. Termín je do 31. marca. Okrem toho bola vybudovaná prístupová
cesta, trafostanica a tlaková stanica, ktorá zvyšuje tlak vody vo vodovode.
Na samotnú bytovku sme dostali peniaze z Ministerstva výstavby, náklady na
trafostanicu a tlakovú stanicu pokryla dotácia z Úradu splnomocnenkyne
vlády SR pre rómske komunity,“
uviedol starosta Bukoviec
Jaroslav Palička, ktorý vo funkcii pôsobí druhé volebné obdobie. 20 %
nákladov na výstavbu bytovky tvorila práca jej budúcich obyvateľov, aj keď
podľa starostu sa k tomu nie vždy stavali zodpovedne.
Okrem bývania pre Rómov v Bukovciach minulý rok vybudovali multifunkčné
športové ihrisko a za 400 tis. korún zrekonštruovali aj časť miestnych
komunikácií v časti nazývanej malé Bukovce. „Z môjho
pohľadu hodnotím uplynulý rok pozitívne, aj keď nie všetko, čo sme si
predsavzali sa podarilo. Posielali sme veľa žiadostí o dotácie na rôzne
projekty, nie všetky však boli schválené. Spomeniem napríklad dotáciu na
rekonštrukciu tunajšej školy, ktorú nám zatiaľ neschválili, ale budeme
o ňu žiadať aj v tomto roku. Potrebné je tam vymeniť staré okná a
strechu,“
vysvetlil J. Palička. Medzi priority nasledujúceho
obdobia zaradil okrem spomínanej rekonštrukcie školy aj obnovu fasády a
výmenu okien na kultúrnom dome. Na to by potrebovali okolo dvoch miliónov
korún. „Najviac nás však trápi chýbajúca obecná
kanalizácia, o ktorú sa snažím už od nástupu do funkcie v roku 2003. Na
kanalizáciu už máme spracovanú projektovú dokumentáciu za 350 tis.
korún, ktorá ráta s celkovým odkanalizovaním obce a vybudovaním
čističky. Investičné náklady sú rozpočtované na 42 mil. korún. Celý
projekt by sme chceli realizovať v dvoch trojročných etapách a boli by sme
veľmi radi, ak by sme mohli začať už v tomto roku. V prvej i druhej etape
by sa preinvestovalo po 21 mil. korún. O prostriedky na realizáciu žiadame
Environmentálny fond SR, ako aj príslušné ministerstvá,“

priblížil plánovanú investíciu J. Palička.
Štvrtá najväčšia obec okresu je zriaďovateľom plneorganizovanej
základnej školy. „S úrovňou školy som spokojný, máme tam
dobrý učiteľský kolektív a aj počet žiakov je dostatočný. Aj keď,
podobne ako v iných školách, počet žiakov mierne klesá, čo je
všeobecný trend. Žiaci a učitelia našej školy sa podieľajú na kultúrnom
živote v obci. Okrem toho u nás pôsobí rómsky súbor.“

Obyvateľov Bukoviec podľa slov starostu trápia bežné problémy,
charakteristické pre región severovýchodu Slovenska. Tamojšia generácia
starne, pôrodnosť sa znižuje a väčšina mladých ľudí odchádza za
prácou do väčších miest a zahraničia. Za posledných 5 rokov sa počet
obyvateľov obce znížil o vyše 20. V súčasnosti je v Bukovciach
75 nezamestnaných, v rámci malých obecných služieb ich obec
zamestnáva 36.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter