Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V budúcnosti budú vyhľadávaní najmä absolventi technických odborov

<p>Kedysi vysokoškolské vzdelanie dosiahol len málokto. Väčšinou to boli
deti z bohatých rodín alebo sa na vysokú dostali cez dobré známosti. Dnes
je všetko inak. Na Slovensku existuje veľa univerzít s množstvom odborov,
väčšina z nich je ale v reálnom svete úplne nevyužiteľná.</p>

<p>Množstvo mladých ľudí sa po ukončení strednej školy vrhne na vyššie
štúdium. Niektorí to robia z dôvodu, že si chcú predĺžiť mladosť a
ešte užiť ten sladký bezstarostný život. Iní vidia vo vysokoškolskom
titule lepšiu budúcnosť. Samozrejme, netreba zabúdať ani na tých skôr
narodených. V súčasnosti na výškach študujú všetky vekové kategórie.
V niektorých prípadoch môže získanie diplomu skutočne priniesť lepšiu
prácu. Je však toľko nepotrebných študijných odborov, že si je potrebné
skutočne dobre premyslieť, akou cestou sa vybrať. Podľa prieskumu je dnes na
Slovensku tých pracovných miest, kde firmy požadujú vysokoškolský titul
o 67 000 menej ako vysokoškolských absolventov. Pracovať vo vyštudovaných
odboroch zostávajú veterinári, informatici a právnici. Iba tretina
študentov humanitných vied robí to, čo vyštudovala. V roku 2023 budú
zamestnávatelia najviac potrebovať vyštudovaných mechanikov, energetikov a
elektrotechnikov. V priebehu nasledujúcich rokov by malo pribudnúť 53 000
absolventov spoločensko-vedných odborov, avšak takmer polovica z nich bude
mať veľký problém s uplatnením. Vyhľadávaní budú najmä ľudia
s technickým vzdelaním. Už dnes chýba 55 000 inžinierov a v roku
2023 bude chýbať 20 000 absolventov vysokých škôl, ktorí sa zamerali na
techniku. Ďalšou negatívnou vecou v našom školstve je fakt, že univerzity
síce poskytujú množstvo teórie, ale takmer žiadnu prax. Ľudia preto
prichádzajú do reálneho života absolútne nepripravení, majú problém
začleniť sa, všetky svoje poznatky nadobudnuté z prednášok zužitkovať
v práci. Je úžasné prežiť nezabudnuteľný študentský život,
predĺžiť si mladosť. Dôležité je však pozerať aj na to, že toto
všetko sa raz príde realita. Práve preto je potrebné premýšľať nad
výberom študijného odboru tak, aby nám priniesol osoh a lepšiu
budúcnosť.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter