Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Breznici zapísali do školy len jedného prváčika

<p>Nezáujem rodičov o výučbu ich detí v breznickej málotriedke
spôsobil, že tu tohto roku zapísali iba jedného budúceho prváčika.
V obci má pritom trvalý pobyt až päť predškolákov. Traja z nich boli na
zápis v základnej škole v Stropkove, jeden dlhodobo žije v Bratislave.
Pred rokom, keď sa zápisu zúčastnili dvaja predškoláci, starosta Slavomír
Brendza prisľúbil rodinám, ktoré dajú svoje deti do základnej školy
v obci, benefity vo forme úľav na miestnych daniach a poplatkoch.
Nepomohlo.

<p>„Škola má spolu 14 žiakov. Máme dvoch štvrtákov, ktorí
ju na budúci rok opustia, pribudne jeden prvák a ďalší žiak, ktorého
rodina sa do Breznice prisťahovala. Takže počítame s nezmeneným
stavom,“
zrátal. Budúci rok však vidí optimistickejšie. Až
dvanásť detí s trvalým pobytom v obci bude v predškolskom veku a
predpokladá, že osem z nich nastúpi do obecnej školy. Starosta vidí
príčinu súčasného stavu najmä v absencii patriotizmu niektorých občanov
obce. „Mamičky, ktoré nie sú rodené Brezničanky, dávajú
svoje deti do školy v Stropkove. K obci totiž nemajú žiaden vzťah.
Brezničania boli na svoju obec vždy hrdí, ale táto hrdosť sa pomaly
vytráca. Keď niekto argumentuje, že v mestských školách je výučba na
vyššej úrovni, nemôžem súhlasiť. Veď z Breznice pochádza množstvo
úspešných ľudí, ktorí drali školské lavice práve tu. Aj deti, ktoré
len prednedávnom opustili brány našej málotriedky, ďalej prosperujú,
študujú na stredných aj vysokých školách. Školské osnovy sú totiž
všade rovnaké a pokiaľ sa dieťaťu venuje škola a najmä rodina, bude
prosperovať bez ohľadu na to, kde nastúpi do prvého
ročníka,“
argumentuje. Za posledné roky prešla budova ZŠ
s MŠ rozsiahlou rekonštrukciou, pribudlo nové detské ihrisko, obec zriadila
aj materské centrum. Brendza nechce za žiadnu cenu dopustiť, aby málotriedka
zanikla. „Príde mi nefér, keď mamičky všetkými desiatimi
vítajú, že môžu dať do škôlky svoje deti už od dvoch rokov, ale do
školy ich zapíšu v Stropkove. Keď to takto pôjde ďalej, môžeme zriadiť
len škôlku pre päť a šesťročné deti a prázdnu časť budovy využívať
na úplne iné účely. Som zvedavý, čo by tieto mamičky povedali, keby
museli dvojročné deti voziť do škôlky v Stropkove. Veď keď im netreba
základnú školu, nemusia mať ani materskú školu. Obec vynakladá všetko
úsilie na jej zachovanie, chceme, aby Breznica prosperovala. Sťahujú sa tu
mladé rodiny, takže je predpoklad, že sa bude rozvíjať ďalej. Všetko
však záleží od prístupu občanov.“
Starostovi sa podarilo
získať na rekonštrukciu školy finančné prostriedky z viacerých zdrojov.
Len minulý rok do jej obnovy investovali 66 tisíc eur, z toho 60 tisíc
z havarijného fondu. „Nedopustím, aby škola zanikla. Bola by
to pre obec veľká škoda,“
tvrdil. Zisťovali sme, ako sú na
tom ďalšie obecné školy v okrese. ZŠ s MŠ Havaj navštevuje 145 žiakov
prvého aj druhého stupňa. Keďže zápis sa koná až tento týždeň,
v čase uzávierky ešte nebolo známe, koľko budúcich prvákov sa ho
zúčastnilo. ZŠ s MŠ v Bukovciach má v súčasnosti 94 žiakov oboch
stupňov. Doposiaľ sa tu prišlo zapísať 12 predškolákov, tento počet
však nie je definitívny. Zápisy totiž pokračujú do polovice februára.
„V porovnaní s minulým rokom nám síce počet zapísaných
detí stúpol, celkovo však došlo za posledné tri roky k poklesu o tridsať
žiakov,“
skonštatoval riaditeľ školy Mgr. Michal Blicha.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter