Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Breznici vybudujú viac ako pol kilometra kanalizácie

V Breznici budú v tomto roku pokračovať vo výstavbe kanalizácie.
Z environmentálneho fondu sa tejto obci ako jedinej v okrese Stropkov a
Svidník podarilo získať dotáciu vo výške 5 miliónov korún.

„Pomaly už bradatú kanalizáciu v našej obci budujeme od
roku 1996, kedy sa ešte mojim predchodcom podarilo získať dotáciu vo výške
1 milión korún. V roku 1997 obec získala 2 milióny, potom dlho dlho nič
a v roku 2006 prišli ďalšie 3 milióny,“
vyratúva
finančné injekcie od začiatku výstavby kanalizácie starosta obce Slavomír
Brendza. V tomto období začínajú s výstavbou A-vetvy, ktorá sa nachádza
v časti zvanej Vyšná Roveň (severná časť obce). Túto lokalitu označil
starosta za najviac problematickú. „Na výstavbu tohto úseku
kanalizácie vyčlení obec 5 % prostriedkov, takže spolu to bude činiť
5 250 000 korún. Po ukončení vetvy A, túto napojíme na už jestvujúcu
vetvu, to znamená, že domy po pravej strane od šachty by mali byť
vyriešené. Okrem toho bude potrebné rozbiť aj časť
chodníka,“
vysvetľuje S. Brendza. Finančné prostriedky by
mali postačiť na vybudovanie kanalizácie a prepichu popod hlavnú cestu
v dĺžke cca 600 metrov, predpokladaný termín ukončenia je október 2008.
„Na všetky práce sme vyzvali firmu, ktorá už v minulosti
vyhrala verejnú súťaž,“
podotkol starosta obce a dodal, že
nad výstavbou ďalších vetví kanalizácie zatiaľ visí otáznik.
„Neostáva nám nič iné, len si počas zimy sadnúť a
prepočítavať, či je reálne pokračovať v už existujúcom projekte a
dobudovať kanalizáciu, ktorá by bola veľmi drahá. Ďalšou alternatívou je
potiahnuť prepojovací kanál a ďalej jednať s vodárňami, aby nám ho
zafinancovali,“
načrtol možné alternatívy S. Brendza.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter