Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V Breznici vybudovali atraktívnu oddychovú zónu pre deti i dospelých

V najväčšej obci
stropkovského okresu odovzdali do užívania revitalizovanú zónu, ktorej
hlavným prvkom je nové multifunkčné detské ihrisko. Vďaka podpore
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa tam podarilo oživiť plochu
pri miestnej základnej a materskej škole a vytvorili tak oddychovú zónu pre
širokú verejnosť.

„Našim cieľom bolo skvalitniť a rozšíriť lokalitu, kde by
mohli obyvatelia a návštevníci obce tráviť voľný čas. Na ploche takmer
300 metrov štvorcových sme vybudovali nové moderné a hlavne bezpečné
detské ihrisko, chodníky i plochy spevnené zatrávňovacími dielcami.
Vysadili sme aj zeleň, osadili lavičky a odpadkové koše. Pri škole tak
vznikol atraktívny priestor pre voľnočasové aktivity pre deti
i dospelých,“
zhrnul starosta Breznice Slavomír Brendza.
Investície dosiahli vyše 83 tisíc eur, pričom 80 416,42 eur tvorila
dotácia z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
Revitalizácia areálu začala v septembri tohto roka a trvala tri mesiace.
Ihrisko je prioritne určené deťom a žiakom z priľahlej materskej a
základnej školy a samozrejme aj všetkým malým Brezničanom.
„Aj keď nie sme tradičnou turistickou destináciou, do obce
ročne zavíta množstvo návštevníkov zo širokého okolia. Vďaka projektu
sme posunuli občiansku vybavenosť na vyššiu úroveň a zatraktívnili
širšie centrum Breznice,“
doplnil S. Brendza. Areál spolu so
starostom slávnostne otvorili podpredseda Rady športu Ministerstva školstva
Ján Krišanda a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva
pôdohospodárstva Jaroslav Regec.
Starosta ďalej uviedol, že nové ihrisko je len jednou z mnohých
tohtoročných investícií. Z vlastných i mimorozpočtových zdrojov tam
realizovali akcie za takmer 80 tisíc eur. V areáli školy zrekonštruovali
jedáleň a viacúčelové ihrisko, obnovili parkovisko pri obecnom úrade a
vybudovali nový chodník naprieč obcou. Obnova sa dotkla aj tamojšieho
futbalového štadióna. V budúcom roku plánujú inštalovať úsporné
obecné osvetlenie a doplniť kamerový systém, postaviť oplotenie na
cintoríne a opraviť cestu. Investovať by chceli aj do zavlažovacieho
systému na štadióne a v pláne je aj rekonštrukcia chodníka popri ceste I.
triedy prechádzajúcej Breznicou.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter