Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V Breznici postavia domčeky pre Rómov

<p>Celkovo 126 tisíc eur vyčlenil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity na program svojpomocnej výstavby domov pre Rómov. Spomínané
finančné prostriedky získalo mesto Humenné a dve obce – Veľká Lomnica a
Breznica. V každej z týchto troch lokalít budú postavené po tri rodinné
domy, maximálna výška dotácie na jednu stavbu predstavuje 14 tisíc eur.
Oslovili sme starostu Breznice Slavomíra Brendzu, pretože nás zaujímalo, ako
budú projekt v tejto obci realizovať.</p>

<p><strong><em>„S Petrom Pollákom, splnomocnencom vlády SR pre rómske
komunity sme sa dohodli, že po dokončení pilotnej časti projektu sa
vyhodnotí ten najlepší a na základe neho budú postupovať v druhej etape
aj ďalšie slovenské mestá a obce. Kto bude úspešný v prvej etape, bude
zaradený aj do druhej,“</em></strong> ozrejmil. V týchto dňoch odoslala
obec na Úrad splnomocnenca vlády SR podklady na vyhlásenie verejnej súťaže
na dodávku stavebného materiálu. Nasledovať bude stavebné konanie, na
základe ktorého vydá stavebné povolenie. Potom sa na pozemku v rómskej
osade začnú stavať tri domčeky spojené v radovej výstavbe. Každý bude
pozostávať z chodby, kuchynky, kúpeľne a dvoch izieb, ich obytná plocha
bude 45 metrov štvorcových. Objekty budú napojené na prívod vody a
elektriny, vykurovanie a ohrev vody budú zabezpečovať kotly na tuhé palivo.
<strong><em>„Do výstavby týchto domčekov zapojíme všetkých pracovníkov
malých obecných služieb. Predbežne sme určili tri rodiny, ktoré sa do nich
po dokončení nasťahujú. Všetko bude závisieť aj od ich aktivity pri
stavbe nových obydlí. Pokiaľ by sme boli zaradení aj do druhej etapy,
plánujeme zváľať niektoré schátralé rómske domčeky a vybudovať
ďalšie tri nové. Tým by sme mali v podstate bytovú otázku breznických
Rómov vyriešenú,“</em></strong> uvažoval starosta a dodal, že pokiaľ
prebehne všetko podľa plánu, prvé tri stavby by mohli byť skolaudované
niekedy v septembri, októbri a do konca roka by sa do nich mohli rodiny
nasťahovať. Všetky domčeky budú vlastníctvom obce a každý bude mať svoj
vlastný vodomer a elektromer. Rómovia budú platiť mesačný nájom, takže
S. Brendza predpokladá, že prostriedky od štátu a obce by sa mohli vrátiť
do piatich rokov. Opýtali sme sa, či sa v súvislosti s prideľovaním
domčekov nestretol s nejakými protestmi zo strany Rómov.
<strong><em>„Nejaké pripomienky samozrejme boli, ale komunikovali sme
s rodinami a zrozumiteľne sme im vysvetlili princíp projektu. Musia
pochopiť, že niekto musí byť prvý,“</em></strong> pripustil.
V niektorých obciach sa v súčasnosti pre Rómov stavajú bytovky. Ako
povedal starosta Breznice, spolu s poslancami sa rozhodli radšej pre domčeky,
lebo bytovky sú podľa neho územím nikoho, je tam veľa spoločných
priestorov, čím sa zvyšuje riziko, že sa skôr zdevastujú.
<strong><em>„Keď sa rodina o svoj domček nebude starať a zničí ho,
pôjde preč bez nároku na náhradné ubytovanie. Toho si musia byť Rómovia
vedomí. Myslím si, že stačí jedna vzorová rodina a ostatné sa tiež
naučia udržiavať si svoje nové obydlie tak, aby sa nezničilo. Na druhej
strane treba povedať, že napríklad v porovnaní so stropkovskými Rómami
sú tí naši kultúrnejší. Je to aj tým, že žijú blízko pri obci,
zapájajú sa do verejného diania, majú dobré vzťahy s majoritnou časťou
obyvateľstva, nie sú tak segregovaní. Práve z toho dôvodu uvažujeme
o tom, že aj keby sa niektorý z týchto domčekov uvoľnil, opäť sa tam
nasťahujú výlučne naši, breznickí Rómovia. Poznáme ich mentalitu a sú
relatívne bezproblémoví. Obec chce zlepšiť ich životné prostredie a
kultúru bývania a veríme, že aj takýmto spôsobom sa budú zmenšovať
rozdiely medzi nimi a majoritou,“</em></strong> uzavrel S. Brendza.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter