Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Breznici plánujú väčšie investície až v jeseni

<p>Hoci sa v Breznici tohto roku zatiaľ do veľkých investícií
nepúšťali, obec je po lete opäť o poznanie krajšia.
<strong><em>„Dokončili sme chodník smerom od kostola k mostu, previedli sme
niektoré rekonštrukčné práce v materskej škole, na obecnom ihrisku,
v objekte tribúny, sme urobili kompletné vysprávky a maľby. Taktiež sme
robili oplotenie a úpravu terénu okolo rómskych domčekov, plus oplotenie pri
dome smútku,“</em></strong> zrekapituloval starosta obce Slavomír Brendza a
doplnil, že ďalšie práce na zveľaďovaní obce budú závisieť od počasia
a taktiež od toho, či uspeje v niekoľkých veľkých rozbehnutých
projektoch.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/39-breznica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/39-breznica-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter