Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Breznici dokončili A-vetvu kanalizácie

Začiatkom júla začali v Breznici, v časti zv. Vyšná Roveň,
s výstavbou A-vetvy kanalizácie. Na tento účel získala obec
z environmentálneho fondu 5 miliónov korún, z vlastných prostriedkov
vyčlenila ďalších 250 tisíc.

Starosta obce vtedy predpokladal, že táto suma by mala pokryť náklady na
výstavbu cca 600 metrov kanalizácie a prepichu popod hladnú cestu. Počítal
aj s výstavbou nového chodníka, ktorý bol počas stavebných prác úplne
rozkopaný. Ku koncu októbra túto etapu výstavby kanalizácie úspešne
ukončili. „Preberacie konanie stavby by malo byť ukončené
tento pondelok. Verím, že až na detaily, ktoré budeme v prípade
priaznivého počasia riešiť v priebehu týždňa, bude všetko
v poriadku,“
s uspokojením skonštatoval Slavomír Brendza.
Zdôraznil, že nemalý podiel na ukončení výstavby kanalizácie malo aj
priaznivé počasie. „Stihli sme urobiť aj komplet nový
chodník, ktorý bol v priebehu výstavby prakticky celý
rozkopaný,“
dodal.
Výstavba 600-metrového úseku kanalizácie je poslednou investičnou akciou
v tomto roku. V súčasnosti sa starosta Breznice zaoberá zasielaním
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rôzne inštitúcie.
„Snažíme sa zabezpečiť prostriedky, ktoré by mali byť
v nasledujúcom roku použité na ďalší rozvoj obce. Investičné akcie
budú závisieť predovšetkým od objemu takto získaných
financií,“
uzavrel starosta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter