Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V Bokši čakajú na výstavbu kanalizácie

<h3>Nové chodníky budú
mať najskôr o tri roky

Kvôli chýbajúcej kanalizácii sa obyvatelia Bokše tak skoro nedočkajú
ani rekonštrukcie jestvujúcich, či budovania nových chodníkov a obnovy
miestnych komunikácií. Tému otvoril na poslednom rokovaní mestského
zastupiteľstva poslanec Marián Bujdoš (SDKÚ-DS). Vedeniu mesta adresoval
otázku, kedy sa začne s výstavbou kanalizácie.

<p>„V januári sa hovorilo, že sa začne robiť v marci. Je
apríl a stále sa nič nerobí. Problémom sú aj zničené chodníky, ktoré
sa práve kvôli plánovanému projektu Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti nemôžu opravovať. Počul som dokonca informácie, že celý
projekt by sa mal zrealizovať až v roku 2016,“
povedal M.
Bujdoš. Primátor Peter Obrimčák reagoval, že v tomto prípade ide
výlučne o investíciu VVS, a.s., s ktorou mesto nemá nič spoločné a
nemá teda ani vplyv na urýchlenie jej realizácie. Riaditeľ vodární
Stanislav Hreha ho na nedávnom stretnutí informoval, že harmonogram prác sa
posunul kvôli zdĺhavému procesu verejného obstarávania. „Bolo
mi povedané, že v tomto roku sa táto investícia bude realizovať. Tento
proces však ja ovplyvniť neviem. Ale ak sa spomínal termín realizácie
v roku 2016, tak je to pri všetkej úcte výmysel,“
dodal
primátor.
Pravdou je, že akékoľvek investície mesta do cestnej infraštruktúry pred
ukončením projektu by vyšli nazmar. V Bokši je totiž naplánovaná
realizácia 292 kanalizačných prípojok s celkovou dĺžkou kanalizačnej
siete takmer 3,3 km. Pri výstavbe tak treba rátať s rozsiahlymi
rozkopávkami v celej mestskej časti. „Všetky investície do
úpravy ciest a chodníkov v Bokši sú limitované výstavbou kanalizácie.
Napríklad v minulom funkčnom období bol naplánovaný projekt na
rekonštrukciu ulice Čerlinskej s úpravami prícestných rigolov
i vybudovaním chodníka. Financované to malo byť z Prešovského
samosprávneho kraja. Ani to sa však kvôli plánovanej kanalizácii neurobilo.
Celkovo majú v Bokši najväčší problém obyvatelia Šandalskej a
Čerlinskej ulice, kde nie sú žiadne chodníky. Na týchto uliciach je pritom
najviac malých detí,“
upozornil M. Bujdoš.
Odkanalizovanie Bokše je súčasťou veľkého projektu vodární za takmer
20 mil. eur. Okrem stropkovskej mestskej časti bude kanalizácia vybudovaná
aj v dvoch susedných obciach. V Tisinci je naplánovaných 94 prípojok,
v Krušinci napoja 69 domov. Začiatok výstavby je podmienený ukončením
verejného obstarávania. „Na projekt Stropkov –
Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
prebieha v súčasnosti verejné obstarávanie na výber
dodávateľa prác. V súčasnosti preto nevieme s presnosťou určiť, kedy
bude uvedená stavba zahájená. Predpokladáme však, že stavať sa začne
ešte tento rok,“
informovala PR zástupkyňa VVS, a.s., Martina
Bubelíniová. Výstavba je naplánovaná na 33 mesiacov. Ak by sa teda
naplnili optimistické predpoklady a stavať sa začalo v druhom polroku 2012,
celý projekt by ukončili v priebehu roka 2015. Ak teda poslanec M. Bujdoš
hovoril o zrealizovaní projektu v roku 2016, podľa všetkého nebol ďaleko
od pravdy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter