Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V boji proti daňovým podvodom pomôže eKasa

Legislatívny proces, prostredníctvom ktorého chce finančná správa
uviesť do praxe projekt eKasa, pokračuje. Online pripojenie pokladníc na
finančnú správu má jasný cieľ a tým je bojovať proti podvodom vo
finálnej spotrebe.

V roku 2012 Finančná správa prijala viacero opatrení v boji proti
daňovým podvodom. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad zavedenie
kontorlného výkazu DPH, zriadenie daňovej korby, zavedenie informačného
systému kontrolných známok, obmedzenie platieb v hotovosti, spustenie
virtuálnej registračnej pokladnice i proklientske opatrenia zamerané na
podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností ako softwarming a
elektronická komunikácia. Vďaka týmto opatreniam priniesla finančná
správa do štátneho rozpočtu o 3,7 mld eur viac a znížila daňovú
medzeru zo 41% na 26%.
„Daňová medzera je na úrovni 1,5 miliardy eur na DPH a z toho
tretina je v maloobchode a v sektore služieb,“
povedal
prezident finančnej správy F. Imrecze a dodáva, že fiškálny modul nie je
dostatočným opatrením v boji proti daňovým podvodom, potrebná je
onlinizácia.
Zo skúsenosti finančnej správy totiž vyplýva, že podvody na
registračných pokladniciach sa stávali čoraz sofistikovanejšími a počas
kontrol bol odhalené falošné bločky na trhu alebo rôzne zásahy do
pokladníc.
„Sme presvedčení, že jediná efektívna cesta ako podvody
s registračnými pokladnicami eliminovať je ich onlinizácia, teda ich online
pripojenie na finančnú správu. Elektronizácia pokladníc je súčasťou
opatrení boja proti daňovým podvodom na DPH, ako aj na dani z príjmu
právnických osôb. Dôvodom zavedenia eKasy je totiž omnoho vyššia medzera
v sektore finálnej spotreby, ako je priemerná daňová medzera DPH
v krajine,“
vysvetlil F. Imrecze.
Projekt eKasa prinesie benefity nielen predávajúcim, ale aj kupujúcim –
zníži sa administratívna záťaž, elektronický bloček, liberalizované
koncové zariadenie, t. z. že na evidovanie tržieb nebude potrebná iba
pokladnica, ale aj tablet, mobil, počítač a pod..
Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú
správu, čo zrýchli a zjednoduší systém kontroly.
Na projekte eKasa pracuje finančná správa spoločne s Ministerstvom
financií SR už niekoľko mesiacov a výnosy z postupného celoplošného
zavedenia eKasy v roku 2019 sa odhadujú na 72,3 mil. eur a 117,9 mil. eur
v roku 2020.
Zavedenie eKasy zníži daňovú medzeru DPH v sektoroch HORECA (hotely,
reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%.
Suma daňovej medzery DPH v spomínaných sektoroch dosahovala za rok
2014 totiž výšku až 491 mil. eur.
Uskutočnili sa viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií,
stretla sa aj Konzultačná rada prezidenta finančnej správy. Návrh zákona
je tak široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou
verejnosťou.
Návrh počíta so zavedením eKasy od apríla 2019 pre sektor HORECA a
čerpacie stanice, od júla 2019 pre maloobchod a služby.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter