Uzávierka štátnej cesty I/15

<p>V súvislosti so začiatkom realizácie líniovej stavby „Horný
Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská –
Holčíkovce“ v satničeni cesty km 4,200 – 20,260 povolenej ObÚ pre CD
a PK v Prešove, bude premávka v dotknutom úseku štátnej cesty I/15 úplne
uzatvorená pre kamiónovú a nákladnú dopravu nad 12 t (vozidlá kategórie
N3) s odklonom a čiastočne pre osobnú dopravu (kategória M1, M2 a M3) a
nákladnú dopravu (kategória N1 a N 2).<br>
Miesto uzávierky: cesta I/15 medzi obcami Sedliská – Holčíkovce, okres
Vranov nad Topľou<br>
Termín trvania uzávierky: 01. 06. 2013 od 15.00 h – 30. 11. 2013 do
18.00 h<br>
01. 04. 2014 od 15.00 h – 30. 11. 2014 do 18.00 h<br>
Obchádzka v mieste stavby: Cestná premávka bude striedavo vedená vo voľnom
jazdnom pruhu cesty I/15 a bude usmerňovaná použitím prenosných dopravných
značiek, dopravných zariadení a cestnou svetelnou signalizáciou. Dĺžka
čiastočnej uzávierky bude cca 800 m po jednotlivých úsekoch (celkom
13 úsekov).<br>
Trasa odklonu pre vozidlá kategórie N3:<br>
V smere od :Košice – Trebišov – Michalovce – Vranov n. T (I/50,
I/79, I/18) a zo smerov od: Prešov -Vranov nad T. – Humenné (I/18, I/74)
bude odklon vedený cez križovatku ciest I/18 -I/73 v obci Lipníky
v smere na Giraltovce, Svidník a Vyšný Komárnik do Poľska.<br>
Dĺžka odklonu nákladnej dopravy nad 12 t: cca 20 km<br>
<strong>Ing. Zápotocký, OÚD v Stropkove</strong></p>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter