Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Už od pondelka začne Sociálna poisťovňa dôchodcom vyplácať vianočné príspevky

Od pondelka 2. decembra 2019 začne Sociálna poisťovňa dôchodcom
postupne vyplácať vianočný príspevok. Tí, ktorí naň majú nárok, ho
dostanú v decembrových výplatných termínoch – teda v párnych
kalendárnych dňoch – buď na účet alebo v hotovosti. O výplatu
príspevku nemusia osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa im ho vyplatí
z vlastnej iniciatívy.

V porovnaní s minulým rokom budú mať dôchodcovia vianočný príspevok
dvojnásobne vyšší. Kým v roku 2018 predstavovala maximálna výška
príspevku k najnižším dôchodkom 100 eur, tento rok dostanú poberatelia
najnižších dôchodkov (do hranice 210,21 eura) až dvojnásobok –
200 eur.
Oproti minulému roku došlo aj k zvýšeniu hranice nároku na vianočný
príspevok – získajú ho všetci poberatelia dôchodkov, ktorých dôchodok
alebo úhrn ich dôchodkov nepresiahne výšku 658,50 eura. Znamená to, že
vianočný príspevok dostane tento rok podstatne viac dôchodcov ako vlani –
predpokladá sa, že ich bude približne 1 302 000. V roku 2018 dostalo
vianočný príspevok 1 179 494 dôchodcov.
Nárok na vianočný príspevok majú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok alebo
súhrn dôchodkov do 658,50 eura, a to takto: pri dôchodku nižšom ako
210,21 eura je suma vianočného príspevku 200 eur, pri výške dôchodku
v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eur predstavuje vianočný príspevok od
200,00 eur do 124,33 eura a pri výške dôchodku v rozpätí od 420,41 eura
do 658,50 eura je výška vianočného príspevku od 98,85 eura do
13,14 eura.
Vianočný príspevok patrí tomu, kto má nárok na výplatu dôchodku za
december 2019, má bydlisko na Slovensku a suma jeho dôchodku/dôchodkov za
december 2019 je najviac vo výške 658,50 eura.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter