Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Už aj škôlky majú svoj deň

<p>Myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku vznikla
z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú
výchovu (SV OMEP). Na základe ich žiadosti nad týmto dňom prebral záštitu
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Materské školy
budú oslavovať každoročne, vždy 4. novembra. Tento dátum má aj
historický význam. Práve 4. novembra v Banskej Bystrici vznikla prvá
detská opatrovňa na Slovensku. Vďačíme za to grófke Márii Terézii
Brunswickej, ktorá ako prvá vystihla špecifikum didaktiky materskej školy.
Podľa nej sa deti majú učiť tak, aby ani nevedeli, že sa učia, aby mali
pocit, že sa celý čas len hrajú.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter