Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úvery sú u Slovákov populárne

Kto je viac zadlžený? Firmy, či domácnosti na Slovensku? A kto svoje
úvery lepšie spláca? Aký vplyv má na schopnosť splácať svoje dlhy
ekonomický vývoj v krajine? Na tieto a ďalšie otázky hľadali odpovede
analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR (MF
SR). Výsledky sú jednoznačné, dlh domácnosti za poslednú dekádu výrazne
vzrástol a dnes sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Na druhej
strane, v prípade krízy sú domácnosti najspoľahlivejšími dlžníkmi.

Celkový objem úverov na Slovensku narástol od roku 2010 o viac ako
60 %. Zatiaľ čo v roku 2010 predstavovali úvery poskytnuté domácnostiam,
firmám či samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) spolu viac ako
32 mld. eur, v minulom roku to už bolo viac ako 52 mld. eur.
Najvýraznejšie sa v tomto období zadlžovali domácnosti, ktorých celkový
objem úverov vzrástol o viac ako 115%, z takmer 14,5 mld. eur v roku
2010 na viac ako 31 mld. eur v minulom roku. Za posledných desať rokov
domácnosti v objeme svojich dlhov predbehli aj firmy. Zadlženie slovenských
domácností stále rastie a pozitívne ekonomické výsledky naďalej
podporujú záujem ľudí vziať si úver. Získanie pôžičky je totiž
mimoriadne výhodné nielen kvôli Európskej centrálnej banke, ktorá drží
úrokové sadzby na nule, ale aj kvôli ekonomickému vývoju na Slovensku.
Čo sa týka samotného splácania, domácnosti analytici vyhodnotili ako
relatívne stabilné v porovnaní so živnostníkmi (SZČO), ktorí na zmeny
investičnej aktivity, či úrokov reagujú najcitlivejšie. Dlhodobo
najspoľahlivejšími dlžníkmi sú podniky, v čase recesie však
najspoľahlivejšie splácajú úvery domácnosti.
Tempo zadlžovania sa našich domácností je síce v porovnaní s EÚ
nadpriemerné, kvalita splácania úverov sa však od finančnej krízy spred
desiatich rokov zlepšila a dnes je približne na úrovni EÚ. Podiel
nesplácaných úverov sa u nás od finančnej krízy postupne znižuje.
Najvýraznejšie zlepšenie pritom dosiahli SZČO a pomaly dobiehajú
domácnosti a podniky. Zatiaľ čo v roku 2010 nesplácali živnostníci viac
ako 360 dní takmer 10% všetkých úverov ktoré si vzali, v minulom roku
toto číslo kleslo iba na 2,5%. V prípade firiem a domácností tiež došlo
k zlepšeniu splácania, avšak nie až tak výrazne ako v prípade SZČO.
K celoplošnému zlepšeniu prispeli zrejme okrem pozitívnych
makroekonomických podmienok aj prísnejšia banková regulácia v oblasti
likvidity, kreditnej kvality a kapitálovej primeranosti.
Rizikom nesplácania zostáva ekonomické spomalenie. Silnejšia ekonomická
recesia by totiž spôsobila nárast zlyhaných úverov. Subjektmi, ktoré by
boli najviac postihnuté nepriaznivým ekonomickým vývojom sú SZČO. Na
druhom mieste sú podniky a domácnosti až na konci.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter