Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ústredie sociálnej poisťovne informuje…

Pred brexitom pozor! Odložte si doklady o sociálnom zabezpečení

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov pracujúcich vo Veľkej Británii
a Severnom Írsku, aby pamätali na to, že doklady o ich práci a sociálnom
zabezpečení z tejto krajiny môžu byť pre nich v budúcnosti veľmi
dôležité. Vo vlastnom záujme by si preto mali uchovať napríklad pracovné
zmluvy, výplatné pásky či číslo sociálneho zabezpečenia. Tieto doklady
môžu mať pre nich osobitný význam najmä v súvislosti s blížiacim sa
vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
Odkladať si doklady o práci a dôchodkovom poistení zo zahraničia je
všeobecná zásada, pretože môžu poistencovi výrazne uľahčiť situáciu a
urýchliť neskoršie vybavovanie dávok na Slovensku alebo v inej krajine EÚ,
kam sa presunul. V prípade Spojeného kráľovstva je ešte situácia
špecifická v tom, že na inštitúcie, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje
povinnosť spolupracovať v oblasti sociálneho zabezpečenia s inštitúciami
členských štátov EÚ, sa po brexite táto povinnosť vzťahovať nemusí
(napr. povinnosť potvrdzovať existenciu poistenia). V takom prípade
odložené doklady môžu poistencovi zásadne pomôcť a ovplyvniť
rozhodovanie o dávke, ktorú bude poberať. Týka sa to i jeho starobného
dôchodku, pri ktorom sa mu v budúcnosti zohľadní aj obdobie odpracované
v Spojenom kráľovstve.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter