Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspešná premiéra Pani richtárky v podaní Ondavanu

Divadelný ochotnícky
súbor Ondavan pôsobí na stropkovskej kultúrnej scéne už 44. divadelnú
sezónu. Minulú nedeľu sa vzhľadom na rekonštrukciu divadelnej sály trochu
oneskorene uskutočnila slávnostná premiéra hry od Ferka Urbánka Pani
Richtárka. Režisér aj tentokrát vsadil na osvedčenú klasiku.

„Mám rád múdrosť našich predkov, ich najúprimnejší
vzťah ku všetkému, čo dýcha úctou ku svojeti. Ba, viem, že ich odkazy,
či posolstvá, zostanú navždy mocným morálnym apelom na dôstojnosť
človeka, za zachovanie národa v jeho posvätnosti. Život je však plný
paradoxov. Súčasné nekontrolovateľné i neúmerné vystreľovanie
televízneho, či kinematografického diktátu, z ktorého sa dozviete akurát
to, ako si nevážiť dôstojnosť života, ako si nectiť posvätnú
dedovizeň, ako vykradnúť ducha, ponížiť a ponižovať človečenstvo –
valí sa z krvákov seriálového typu – predovšetkým amerikanizujúcej
proveniencie. V tomto tlaku parazitného kvázi umenia div nie prejavom odvahy
zdá sa smelosť siahnuť po téme vybočujúcej z prúdu „veľkých a
mocných“. Pre toto „vedomé vybočenie“ sme sa odhodlali vo veľkej viere
odkazu čistej myšlienky a jej nenahraditeľného dosahu na diváka. Z úcty
k hodnotám predkov, lebo nám je vlastný duch tohto národa i viera v neho,
pretože odtiaľ sme vzišli a že tu patríme,“
vyznal sa.
Dejovú líniu divadelnej hry plnej zápletok vyplývajúcich z ľudskej
ješitnosti, chamtivosti, intrigánstva skvelo stvárnili stálice i nové
herecké tváre Ondavanu. Charaktery jednotlivých postáv v sebe niesli jasné
posolstvo – hoci sa časy menia, ľudia ostávajú vo svojej malosti stále
takí istí. Po záverečnej scéne ocenilo publikum výkon Ondavanu
neutíchajúcim potleskom. Osoby a obsadenie: Ondro – Ing. Ján Uhrík,
Evuška – Bc. Katka Zápotocká, Zuzanka – Jarka Dovičáková,
Katuša – Patrícia Bodnárová, Anička – Nikola Holodová, Paľko –
Dávid Kleban, Mišo – Mgr. Vlado Micenko, Martin – Miro Šalap,
chlapec – Danko Soóš, dievčatá – Veronika Obrimčáková, Slavomíra
Cichá, deti – Klárka Varhačová, Samko Zápotocký, svetlá a zvuk –
Milan Antoš, text – Berka Markovičová, Anka Bedroňová, inšpicient –
Mgr. Mária Kubičková, produkcia – Bc. Anežka Madzinová, úprava, scéna,
kostýmy, réžia – Daňo Soóš. Ondavan sa prednedávnom s Pani
richtárkou prestavil aj na Krajskej scénickej žatve 2010 v Levoči, kde
v kategórii činohra obsadil druhé miesto. Predstaviteľka hlavnej úlohy
Katka Zápotocká si odtiaľ navyše odniesla aj cenu za najlepší ženský
herecký výkon.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter