Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech žiačky ZŠ Konštantínova na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

<p>Dňa 1. apríla 2015 sa na ZŠ Hlboká cesta v Bratislave konal
25. ročník celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku. Vedomosti a
jazykové zručnosti preverovala odborná komisia pod vedením doc. PhDr. J.
Berešovej, PhD. mim. prof. Do celoštátneho kola postúpilo
8 súťažiacich – 1 súťažiaci z každého kraja, ktorí si zmerali
svoje sily v dvoch častiach – písomnej a ústnej. Písomná časť
pozostávala z testu zo slovnej zásoby, gramatiky, počúvania s porozumením
a čítania s porozumením. Ústna časť zahŕňala voľný rozhovor a prácu
s obrázkom. V kategórii 1C (5. – 9. ročník) excelovala žiačka IX.
A triedy Caroline Cichá, ktorá získala krásne 2. miesto! Srdečne jej
blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej
škole.<br>
<strong>ZŠ Konštantínova, Stropkov</strong><br>
<strong>Mgr. S. Džupinová</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/16-olympiada-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/16-olympiada-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter