Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech svidníckeho Centra pre deti a rodiny ocenil minister práce J. Richter

Deti svidníckeho Centra pre deti a rodiny (bývalý detský domov) sa
v dňoch 9. až 13. októbra 2019 zúčastnili v maďarskom Kishkunmajsai
„Medzinárodných športových hier detí z detských domovov“
z Maďarska, Česka, Slovenska a Rumunska. V obrovskej konkurencii sa
nestratili a získali pekné umiestnenia: Denisa H. vo volejbale získala
striebornú a v behu na 800 metrov bronzovú medailu. Alexandra O. získala
dve strieborné medaily v stolnom tenise – v kategórii dievčatá a v mix
štvorhre s Dominikom P.

Následne sa na pôde rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie vybraných športovcov s realizačným
tímom. Svidnícke Centrum zastupovali – úspešná športovkyňa Denisa H. a
vychovávateľ Mgr. Martin Blaško, ktorí boli zároveň ako jediní
zástupcovia Prešovského kraja.
Minister pri odovzdávaní vysoko ocenil nielen detských reprezentantov, ale aj
profesionálnu prácu trénerov, pedagogických pracovníkov, zástupcov Fóra
riaditeľov detských domovov a spoločnosti Úsmev ako dar. „Je
to bezpochyby ich zásluha a za to im úprimne ďakujem. Podpora detí na
Slovensku je dôležitou úlohou pre štát a všetkých, ktorí sú v tejto
oblasti zainteresovaní. Sme si vedomí toho, že akú starostlivosť
vynaložíme my dnes, tak takú budeme mať vrátenú v budúcnosti, keď budú
tieto deti dospelé, keď vymenia našu generáciu,“
povedal
minister Ján Richter.
Zároveň sa poďakoval riaditeľom centier za to, že sa často aj mimo
pracovného času venujú deťom, podporujú ich v športe či v umení.
„Najdôležitejším zámerom je, aby sa deti v centrách pre
deti a rodinu nenudili, nesedeli pri počítači, televízore, ale aby
zmysluplne trávili voľný čas. Sám som mal možnosť pred časom
presvedčiť sa, že v detských domovoch máme nielen šikovné, ale aj múdre
deti, ktoré majú vytýčený cieľ, ktorý chcú naplniť a pokiaľ im to
okolnosti umožnia, pevne verím, že ho aj naplnia,“
dodal
minister.
Slovenskí detskí športovci zvíťazili v silnej zahraničnej konkurencii
29 športovcov zo 17 detských domovov z Čiech, Maďarska a Rumunska.
V atletike obsadili prvé miesto, vo volejbale a v stolnom tenise skončili
druhí, a vo futbale získali krásny bronz, pričom slovenské zastúpenie na
hrách mali Centrá z Necpál, Pečeňad, Dobšinej a Svidníka.
Poďakovanie za úspechy patrí hlavne riaditeľovi CDR Svidník Mgr.
Ľubomírovi Slukovi, ktorý vytvára priaznivé podmienky pre prácu
s talentovanými deťmi. „Teším sa, že naše úspechy sú
ocenené a všímajú si ich aj na najvyšších miestach. Mladí športovci
z centier majú väčšiu šancu zaradiť sa do bežného života, preto im
prajem veľa ďalších úspechov a vychovávateľom elán pri práci
s nimi…,“
dodal riaditeľ Sluk.
-mb-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter