Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úspech stropkovských fotoamatérov

<p> Vyvrcholenie
celoročnej činnosti amatérskych fotografov sa konalo v piatok 28. októbra
v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom, kde zástupcovia Národného
osvetového centra v Bratislave a Vihorlatského osvetového strediska
v Humennom vyhodnotili celoštátnu postupovú súťaž AMFO 2011. Tým bola
zároveň ocenená práca a iniciatíva fotografického klubu v Humennom a
tiež dlhoročnej metodičky pre výtvarníctvo a fotografiu Mgr. Márie
Miškovej.

<p>Po úvodnom kultúrnom programe si zástupca nášho mesta Kristián Babiar,
ako vôbec prvý z ocenených, prevzal čestné uznanie za čiernobiele
fotografie – portréty priateľov „Pohľad do budúcnosti“ a
„Osvietenie“. U Kristiána je to už tretí krát, keď na celoslovenskej
súťaži zabodoval v kategórii čiernobiela fotografia. Tento fakt svedčí
o tom, že pod vedením Ing. Belovežčíka vyrastajú vo fotografickom
krúžku miestneho gymnázia kvalitní fotografi. Úspechom je tiež fakt, že
v kategórii do 16 rokov ako jediný reprezentoval Prešovský kraj. Vladimír
Ivanko nás reprezentoval čiernobielou fotografiou „Náš Jančo“, čo
možno považovať za jeho ďalšie úspešné vystúpenie na celoslovenskej
súťaži fotoamatérov. Pomocou obmedzených vyjadrovacích prostriedkov,
ktoré čiernobiela fotografia predstavuje, sa mu podaril vynikajúci portrét
známeho Stropkovčana. Tieto výsledky sú tiež peknou vizitkou práce
novovzniknutého stropkovského fotoklubu, ktorý združuje fotoamatérov
v rámci nášho mesta i okolia. Výstava fotografií AMFO 2011 potrvá
v Humennom do 30. novembra 2011 a v jarných mesiacoch bude sprístupnená
v Bratislave.
Ing. Anton Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter