Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úsmev ako dar má svojich dobrovoľníkov aj v Stropkove

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je
najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou organizáciou pre podporu detí
žijúcich v náhradnej ústavnej starostlivosti.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa uskutočnila
celoslovenská verejná finančná zbierka, do ktorej sa zapojili aj
dobrovoľníci z nášho mesta. Mimovládna organizácia Úsmev ako dar
oslovila Viktóriu Žolnovú, študentku stropkovského gymnázia s prosbou,
či by spolu s ďalšími dobrovoľníkmi nepomohla pri organizácii
celonárodnej zbierky pod názvom 1 deň úsmevu. Výsledkom tejto spolupráce
boli dve dvojčlenné hliadky, ktoré v Stropkove oslovovali okoloidúcich a
vysvetľovali im, čo je hlavným cieľom tejto charitatívnej akcie. Zaujímalo
nás, ako ľudia na túto zbierku reagovali. „Niektorí boli
veľmi ochotní, prispeli, dokonca sme sa stretli aj s takou odozvou, že
dotyčný vyrastal v detskom domove a bol šťastný, že môže prispieť. Ale
boli aj takí, ktorí sa sťažovali, že nemajú peniaze ani pre seba, nieto
ešte na nejaké zbierky a niektorí jednoducho nemali čas,“

stručne zhodnotila odozvu u verejnosti V. Žolnová. Stropkovským
dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať čiastku 7 654,50 Sk. Finančné
prostriedky získané počas jedného dňa úsmevu budú použité na rozvojové
aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na vzdelávanie, podporu a
pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva na
Slovensku.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter