Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Urobme spoločne dobrý skutok a motivujme ďalších…

Občianske združenie CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
každoročne organizuje Dni dobrovoľníctva, ktoré sa konajú v tretí
septembrový týždeň po celom Slovensku. Do tejto zmysluplnej činnosti sa
vždy zapája aj OO ÚŽS v Stropkove. Pod jej záštitou realizujú
dobrovoľnícku prácu všetky základné organizácie ÚŽS z celého
okresu.
Rovnako tomu bolo aj v Stropkove. Ženy zo ZO ÚŽS sa dňa 16. septembra
2019 už tradične zapojili do úpravy a skrášľovania exteriéru Domčeka
Božieho milosrdenstva. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu
Domčeka za poskytnutie priestoru a vytvorenie výborných podmienok na
uskutočnenie dobrovoľníckej práce, ktorá napriek tomu, že je bez nároku
na honorár, prináša do života každého dobrovoľníka nevyčísliteľne
viac, ako jej odovzdá…
ZO ÚŽS Ľ. Antošová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter