Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Upratovanie mesta bude finišovať koncom marca

<p>Od začiatku februára prebieha v meste „veľké upratovanie“.
Pracovníci Služby, m. p. Stropkov začali hneď po zlepšení počasia
s odstraňovaním posypového materiálu z miestnych komunikácií.
<strong><em>„Snažíme sa upratať najprv v lokalitách s najväčšou
koncentráciou pohybu občanov, teda pri hlavnej komunikácii, na námestí,
pešej zóne a okolí bytových domov. Neskôr sú zamestnanci presúvaní na
vedľajšie komunikácie, “</em></strong> objasnil Dušan Lukáč, vedúci
prevádzky. Na túto prácu sú využívaní približne dvadsiati pracovníci
malých obecných služieb a verejnoprospešných prác. Sú rozdelení do dvoch
skupín a každý z nich odpracuje denne štyri hodiny. Následný odvoz
starého posypového materiálu je zabezpečovaný mechanizmami a zamestnancami
Služby. Väčšina techniky už doslúžila z dôvodu vysokého veku, a teda
zlého technického stavu, novú podnik zatiaľ nemá. <strong><em>„Zakúpenie
ďalších mechanizmov bude závisieť od finančnej situácie, prípadne od
aktuálnych výziev z fondov EÚ,“</em></strong> podotkol D. Lukáč.
Upratovanie vykonávajú pracovníci Služby počas celého roka. Rozsah prác a
činnosť prispôsobujú ročnému obdobiu a potrebám mesta. Do budúcnosti
plánujú sprehľadnenie a zefektívnenie činnosti pri využívaní malých
obecných služieb a verejnoprospešných prác. Uvažujú aj o možnosti
rozdelenia do niekoľkočlenných skupín na vopred určené úseky. Za ne budú
zodpovední konkrétni pracovníci, čím sa zefektívni kontrola kvality ich
práce. <strong><em>„Veľké upratovanie mesta ukončíme v závislosti od
počasia koncom marca alebo začiatkom apríla,“</em></strong> uzavrel vedúci
prevádzky.<br>
<strong>-pet-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/11-upratovanie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/11-upratovanie-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter