Upozornenie pre zamestnávateľov

<p>Podľa ust. § 65 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) zamestnávateľ, ktorý
zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a nezamestnáva určený povinný podiel
(3,2%) počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa ust. § 9 ods.
1 zákona o službách zamestnanosti na celkovom počte svojich zamestnancov
podľa ust. § 63 ods. 1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti je
povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na
účet úrad práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu
chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným
postihnutím odvod vo výške 0,9- násobku celkovej ceny práce podľa ust.
§ 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod
odvádza.
Zároveň žiadame zamestnávateľov aby v určenom termíne doručili na
ÚPSVaR v Stropkove: Ročný výkaz o plnení povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012.
Bližšie informácie na č.t.: 2444 303
Ing. Peter Lofaj, vedúci OIPaSS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter