Upozornenie pre podnikateľské subjekty v súvislosti s nesprávne interpretovanou informáciou k zákonu o registračných pokladniach

Dňa 22. 1. 2009 odznela v Televíznych novinách TV MARKÍZA
nesprávna interpretácia zákona o registračných pokladniach č.
289/2008,
ktorý je okrem vybraných ustanovení účinný od
1. 3. 2009.

Podľa tejto nesprávnej interpretácie by mali drobní
živnostníci, ktorí poskytujú služby a prijímajú tržby v hotovosti
evidovať tieto tržby cez registračnú pokladňu, pričom ako príklad
boli uvedení opravári pračiek, kominári, stolári a pod.
Pokiaľ
tieto tržby nebudú zaevidované cez elektronickú registračnú pokladňu,
údajne im hrozí pokuta až do výšky 3300 EUR. Príspevok hovorcu MF SR bol
vytrhnutý z kontextu.
Upozorňujeme preto, že tento zákon je síce účinný od
1. 3. 2009, ale týka sa len tých podnikateľov, ktorí sú povinní
evidovať tržby v súlade s týmto zákonom, t.j.
podnikateľov, ktorí po 1. 3. 2009 zakúpia tento nový typ
pokladne
a budú patriť do okruhu podnikateľov vymedzených zákonom,
t.j. tých ktorí predávajú tovar a poskytujú službu uvedenú
v prílohe citovaného zákona.

Pokiaľ si teda podnikateľ nezakúpi nový typ pokladne, ktorý je explicitne
stanovený citovaným zákonom po 1. 3. 2009, postupuje naďalej podľa
doteraz platných predpisov, teda aj vyhlášky k registračným pokladniam č.
55/94 Z.z. v znení jej neskorších predpisov a to až do 31. 12. 2010.
Táto vyhláška presne definuje služby, pri ktorých sa tržby prijaté
v hotovosti evidujú cez ERP a zároveň stanovuje výnimky, pri ktorých nie
je potrebné evidovať tržby cez ERP – napr. úhrada pohľadávky.

Z uvedeného vyplýva, že iba tí podnikatelia, ktorí zakúpia
nový typ pokladne zadefinovaný novým zákonom o registračných pokladniach
č. 289/95 Z.z. po 1. 3. 2009 budú evidovať tržby cez ERP, pričom
poskytujú dodanie tovaru a služby vymedzené v prílohe tohto
zákona.

Podľa tejto prílohy pôjde o nasledovné služby:
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných
motorových vozidiel
1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb
poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných
prostriedkoch

4.1. Reštauračné služby s obsluhou
4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné
podniky a inštitúcie
4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre
domácnosti
4.6. Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových
vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým
spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a
služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych
pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom
podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a
športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy
o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1. Portrétne fotografické služby
6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych
spoločenských a iných udalostiach
6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a
televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií
filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a
kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a
kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka

11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných
výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb
u zákazníka

12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická
údržba kobercov, závesov, kože a kožušín

13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a
priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb
týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov
Podľa tejto prílohy evidovať hotovostné tržby cez ERP
neprináleží a ani podľa nového zákona o ERP nebude prináležať
stolárom, kominárom, opravárom pračiek a pod.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter