Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úplne prvá Noc galérií a múzeí v stropkovskom kaštieli

Sobota 19. mája
patrila múzeám a galériám po celom Slovensku. Do celoeurópskeho podujatia
Noc múzeí a galérií sa tento rok zapojilo aj múzeum v kaštieli
Stropkov.
Noc múzeí a galérii sa konala aj v Stropkove. Krajské múzeum
v Prešove – Kaštieľ Stropkov v spolupráci s miestnym občianskym
združením Sparta pripravilo toto podujatie k spokojnosti všetkých.

„Mali sme veľa aktivít pre deti aj dospelých, vonku pred
kaštieľom, vo vnútri aj v pivnici kaštieľa. Vonku si mohli deti
vyskúšať lukostreľbu, šerm a hádzanie obručou. K dispozícii bolo aj
maľovanie na tvár. Vo vnútri si mohli návštevníci prezrieť aktuálne
výstavy, podľa záujmu aj s komentovaným výkladom,“
uviedla
historička stropkovského múzea Nikoleta Lattová.
Pri príležitosti 50. výročia vodného diela Domaša sa konala vernisáž
výstavy „50 rokov vodného diela Domaša“. Nasledovali súťaže pre deti,
ktorými ich sprevádzali tajuplné postavy z kaštieľa.
Niektoré postavy z našich výstav „ožili“. U vodníka si mohli
poskladať loďku, s cigánkou ju potom vyfarbili. V stropkovskom kaštieli
bol aj pastier, kovboj, či Biela pani. Pri každom stanovišti mali deti
splniť zadanú úlohu. Po splnení 8 úloh postúpili do záverečného
zlosovania o zaujímavé ceny.
Medzitým v podzemí prebiehala výstava rozprávkových kuriozít a živých
strašidiel. Táto časť bola zaujímavá nielen pre malé deti ale aj pre
mládež a dospelých. Návštevníci mali možnosť vidieť napríklad dračie
vajce, lebku princeznej so zlatou hviezdou na čele, čierneho rytiera,
strážcu sv. grálu, mučiareň a mnoho iného.
Návštevníci mohli ochutnať „ľudskú krv“ každej krvnej skupiny.
O 20. hodine nasledovala pre dospelých prehliadka mučiarne a po nej
čítanie starých povestí stropkovských, konkrétne príbeh o zrade rytiera
Andreasa od p. Majerníka. Pokračovalo sa v hľadaní pokladu pre deti a
vyhodnotili sa súťaže. Nasledovala ešte nočná prehliadka podzemia, pivníc
a výstavy kuriozít.
Akcia bola určená pre rôzne vekové kategórie. Súťaže boli primárne
zamerané pre detské publikum, ale aj pre dospelých bol pripravený bohatý
program – komentované prehliadky výstav, kuriozít v pivnici, či
čítanie povestí. Každý návštevník si našiel niečo zaujímavé, čo sa
prejavilo aj na návštevnosti. Spočiatku prišli najmä rodiny s deťmi,
neskôr prichádzali návštevníci bez detí. Zastúpené boli rôzne vekové
kategórie – malé deti, mamičky s kočíkmi, mládež i dospelí.
„Z nášho pohľadu bol o túto akciu záujem. Všetci sme sa
zhodli, že vzhľadom k tomu, že išlo o prvý ročník podujatia „Noc
múzeí a galérií tu v Stropkove, mala akcia veľký úspech. Prišlo cca
140 návštevníkov z toho okolo 50 detí a 90 dospelých. Podľa ich
reakcií sme usúdili, že sa im program páčil. Predovšetkým deti boli
nadšené, chodili hore-dole, dnu a von a s nadšením vykonávali jednotlivé
úlohy a skúšali všetko čo sa dalo. Mali sme však pozitívne ohlasy aj
u dospelých. Viacerí z nich nám povedali, že ani netušili, že sa
v kaštieli nachádza múzeum. Výstavy sa im páčili a napokon zhodnotili,
že je veľmi dobre, že v stropkovskom kaštieli je zriadené múzeum, a že
sa tu robia takéto podujatia,“
povedala N. Lattová.
Ako ďalej uvádza všetci sme potešení, že sa akcia vydarila a budeme veľmi
radi ak táto akcia pomôže spropagovať múzeum, pretože je smutné, že
niektorí domáci obyvatelia doteraz ani len netušili, že majú v meste
múzeum, dokonca v tom horšom prípade niektorí nevedeli ani o tom, že tu
kaštieľ majú.
„Uvedené sa odzrkadľuje na celkovej návštevnosti. Stáva sa
dokonca, že k nám chodí viac cudzincov – turistov ako domácich a to
isté platí o školách. Aj napriek opakovanému osloveniu a kontaktovaniu
škôl, len málo z nich múzeum navštívi. Sme radi, že táto akcia mala
úspech a prilákala k nám rôzne vekové kategórie. Veríme, že pozitívnu
spätnú väzbu, ktorú dali nám, budú šíriť aj ďalej. Teraz ľudí
oslovil špeciálny program a vstupné zdarma. Je však potrebné si uvedomiť,
že múzeum je otvorené aj po zvyšok roka a vždy ponúka návštevníkom
výstavy a zaujímavé sprievodné podujatia,“
dodala.
Veľké poďakovanie patrí predovšetkým OZ Sparta za spoluprácu i za
samotnú realizáciu podujatia. Okrem nášho múzea venovali ceny do súťaže
aj primátor mesta Ondrej Brendza a Oblastné pracovisko Matice slovenskej
v Stropkove, za čo im touto cestou ďakujeme. Veľké ďakujem patrí tiež
všetkým návštevníkom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa podujatia Noc
múzeí a galérií v Kaštieli Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter