Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Upchaná kanalizácia na Orgovánovej zhltne ročný fond opráv

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-orgovanova-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Byhos spol. s. r. o.
rieši vleklý problém, ktorý majú na svedomí obyvatelia bytoviek na
Orgovánovej ulici. O čo ide? Niektorí neprispôsobiví občania netušia, na
čo slúži a ako sa správne používa toaleta, splachujú do nej odpad
rôzneho druhu a takýmto spôsobom upchávajú kanalizáciu.</p>

<p><strong><em>„Najväčší problém je, že 70 percent týchto ľudí
jednoducho nevie žiť v bytovke, pretože sú naučení na život v chatrči,
pri ohnisku, v neporiadku. Zvyšných 30 percent na takýto stav len dopláca.
Na Orgovánovej sú byty, v ktorých nie je ani základné vybavenie, ale
plazma tam musí byť,“</em></strong> načrtol pôvod problémov Tibor Paňko,
ktorý má v Byhose na starosti údržbu a správu bytov. Ďalej pokračoval,
že títo ľudia si urobili z WC odpadkový kôš, kde hádžu hygienické
vložky, detské plienky, igelitové vrecká či kusy spodnej bielizne.
<strong><em>„Z prečerpávacej stanice sa odpad čerpá do potrubia, ktoré
sa nachádza až na dvore separovaného zberu. To je dĺžka nejakých
130 metrov a tam sa to vypúšťa do kanalizácie, ktorá ide na čističku.
Čerpadlá síce majú aj drvič, ale takýto hrubý odpad už nevedia
spracovať. Následkom toho dochádza k upchaniu kanalizácie a v bytoch na
prízemí vyrážajú fekálie cez WC a umývadlové sifóny do kúpeľne. Tí
ľudia sú takí neohľaduplní, že keď im toalety prestanú odtekať a poviem
tým, ktorí bývajú hore, že do rána musia vydržať a nesplachovať, aby
tým dole nevyrážali z toaliet fekálie, vôbec na to neberú ohľad a
schválne splachujú ďalej,“</em></strong> opísal nepochopiteľné
správanie neprispôsobivých občanov. Problémy s kanalizáciou tam riešia
v podstate odvtedy, čo sú spomínané bytovky obývané. Aby nedošlo
k úplnému kolapsu, museli už v minulosti vymeniť opotrebované čerpadlo,
nové stálo 2 323,57 eura, navyše tam každé dva mesiace chodia dve autá
z VVS a. s. <strong><em>„V podstate celý fond opráv, ktorý si tam
nájomníci vytvoria za rok, zhltnú čerpacie, kanalizačné a čistiace
práce,“</em></strong> podotkol T. Paňko. Za jeden výjazd, keď
pretláčacie vozidlo všetko vyčistí, vytiahne žumpu, príde Byhosu faktúra
v sume od 400 do 600 eur. Keďže je potrebné previesť tieto práce
šesťkrát ročne, celkové ročné náklady predstavujú sumu 3 600 eur.
Drviče v spodnej časti čerpadla menia takmer každé dva roky, jeden nový
stojí od 500 do 600 eur. Tieto peniaze by sa dali použiť na ďalšie
opravy, ktoré zdevastované bytovky nevyhnutne potrebujú. Tibor Paňko
spomenul, že Byhos navrhoval Mestu Stropkov, aby sa spomínané bytovky
odkanalizovali do kanála za oplotením Kovo Sipoxu a Tesly. <strong><em>„Bolo
by potrebné vykopať nový kanál v dĺžke asi 250 metrov, aby odtiaľ odpad
odtekal riadne samospádom. Cez hrubšie profily rúr by nedochádzalo
k upchaniu a odpadli by náklady spojené s čerpaním a čistením odpadov a
žúmp. Výkopové práce by si mohli obyvatelia Orgovánovej previesť sami,
mesto by zabezpečilo len rúry,“</em></strong> uvažoval. O stanovisko
k problému sme požiadali Mesto Stropkov. Vedúci odboru výstavby,
regionálneho rozvoja a životného prostredia Ladislav Dubas v ňom uviedol:
<strong><em>„Vzhľadom na výškovú polohu bytoviek na Orgovánovej nie je
možné napojenie na gravitačnú kanalizáciu, ale len prostredníctvom
prečerpávacej stanice. Ak by sme chceli napojiť bytovky na vzdialenejšiu
kanalizačnú vetvu medzi Kovo Sipoxom a Teslou, bolo by potrebné kopať
niekoľkostometrové potrubie, čo by bolo v súčasnosti ekonomicky
neúnosné.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-orgovanova-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-orgovanova-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter