Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Unikátny vojenský cintorín opravovali dobrovoľníci zo štyroch krajín

<p>Prvou tohtoročnou
akciou na najväčšom cintoríne z I. svetovej vojny vo Veľkrope bol veľký
pracovný kemp Medzinárodnej skupiny pre vojnové cintoríny (Visegrad working
group for military cemetery), na ktorom sa začiatkom leta zúčastnilo vyše
40 dobrovoľníkov zo združení Crux Galiciae (Poľsko), Signum belli 1914
(Česko), Krajczáros Álapitvány (Maďarsko) a humenského KVH Beskydy.

<p>„Pracovná akcia je súčasťou projektu podporeného
Visegrádskym fondom a zúčastnili sa na nej štyri partnerské občianske
združenia, ktoré vo svojich krajinách pracujú na obnove vojnových hrobov.
Vďaka dobrej spolupráci so starostom sme dobré podmienky na ubytovanie našli
na obecnom úrade a stany sme rozložili aj v jeho okolí ,“

priblížil podpredseda KVH Beskydy Radoslav Turik. Išlo v poradí už
o ôsmu brigádu na unikátnom veľkropskom cintoríne. Od roku 2010 tam bolo
odpracovaných vyše 20 dní, počas ktorých sa zarastený cintorín nad obcou
postupne premieňa na dôstojné miesto odpočinku, podľa dostupných
informácií až 10 700 vojakov. V prvej fáze podporilo rekonštrukciu
Ministerstvo vnútra, grantové prostriedky získali aj z Nadácie VÚB banky a
poslednú akciu financovali prostredníctvom Visegrádskeho fondu.
„Treba povedať, že obnova cintorína neprebiehala podľa jasne
stanoveného projektu a harmonogramu. Všetko sa odvíja od financií. Keď sme
získali grant, začali sme pracovať a rekonštruovať jednotlivé časti.
V úvode sme vyčistili priestranstvo od náletových drevín, postupne začali
odstraovať zeminu, obnovovať hrobové polia, zavážať štrk a následne
budovať kamenné chodníky. Na tieto činnosti sme sa zamerali aj pri poslednej
brigáde s našimi partnermi zo zahraničia,“
vysvetlil R.
Turik. Kvôli nepriaznivému počasiu pred kempom nebolo možné vyviezť na
cintorín viac stavebného materiálu, preto sa zamerali viac na zemné práce.
Počas troch pracovných dní sa brigádnici museli vysporiadať aj s veľkými
horúčavami.
Dokončenie celej obnovy závisí od financií, ktoré sa dobrovoľníkom
podarí získať. Predpokladajú však, že do roku 2015, kedy uplynie
100 rokov od začiatku I. svetovej vojny, by mohol byť cintorín kompletne
zrekonštruovaný. „Po dokončení by všetky hrobové polia mali
byť obnovené v historickom kontexte tak, ako ten cintorín vyzeral pôvodne.
Každý hrob bude označený krížom, všetky medzihrobové priestory budú
vyložené kamennými chodníkmi. V ďalšej fáze bude potrebné popracovať
aj na jeho okolí. Veľmi dôležité bude vybudovanie centrálneho monumentu.
To však už nebude práca pre dobrovoľníkov, pretože budovanie masívneho
betónového základu a veľký monument v centrálnej časti bude veľmi
nákladná a technologicky náročná práca. Na to je už potrebné
zabezpečiť špecializovanú firmu. To sa však bude robiť až v samom
závere rekonštrukcie,“
dodal R. Turik.
Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy víta aj starosta Veľkropa Milan
Prokopič. Oceňuje najmä nadšenie, s akým dobrovoľníci pristupujú
k obnove unikátneho cintorína. „Ich aktivity vnímam veľmi
pozitívne. Od roku 2010 urobili v obci kus roboty a snažím sa im
v maximálnej miere vychádzať v ústrety. V budúcnosti by sme vojnový
cintorín chceli určite dostať viac do povedomia širšej verejnosti. Pre
Veľkrop to môže byť odrazovým mostíkom pre rozvoj cestovného
ruchu,“
uviedol starosta, ktorý v závere medzinárodného
kempu odovzdal spolu s vedením KVH Beskydy všetkým účastníkom
pamätné listy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter