Ukončili ďalšiu etapu rekonštrukcie cesty okolo Domaše

<h3>Dočasné mosty nahradia trvalými na budúci rok

V priebehu októbra bola ukončená ďalšia z etáp rekonštrukcie cesty
I/15 vedúca popri vodnej nádrži Domaša. Stavbu v rámci jednotlivých etáp
realizovali od roku 2009 a jej priebeh bol závislý od pridelených
finančných prostriedkov na roky 2009 až 2011.

<p>„Štátna cesta I/15 od obce Sedliská a pozdĺž vodnej
nádrže Domaša je na viacerých miestach v nevyhovujúcom stave. SSC IVSC
Košice, ako správca ciest I. triedy investične pripravuje ďalšie úseky na
kompletnú rekonštrukciu. V súčasnosti jeden úsek, Domaša –
Holčíkovce, je pripravený na zahájenie. Podmienkou je pridelenie
finančných prostriedkov v kontrakte na rok 2012. V štádiu prípravy je aj
úsek medzi obcami Sedliská a Malá Domaša,“
informoval
vedúci Úseku investičnej výstavby IVSC Košice Roman Šplíchal.
Počas rekonštrukcie bola z celého úseku cesty I/15 od obce Sedliská po
Duplín v okrese Stropkov vylúčená ťažká nákladná doprava vozidiel nad
7,5 tony. V tomto období sa kamióny na cestu vrátili, čo opäť spôsobuje
vrásky na čelách obyvateľov obcí ležiacich na trase Vranov nad
Topľou – Duplín. Dá sa však očakávať, že po spustení ďalšej
z etáp plánovanej rekonštrukcie budú kamióny opäť odklonené na
obchádzkovú trasu.
Po obnovení dopravy opäť dostanú zabrať aj mostné súpravy na
obchádzkovej trase medzi Miňovcami a Breznicou. Cestári však plánujú
dočasné premostenie nahradiť trvalým. V súčasnosti je už spracovaná
projektová dokumentácia a SSC pripravuje realizáciu definitívneho
premostenia. Pri výstavbe sa ráta s využitím spodnej stavby, ktorá už
v pôvodnom návrhu (dočasného riešenia) bola pripravovaná a následne
realizovaná pre jej využitie v budúcnosti. „Dôvodom pre
vybudovanie trvalého premostenia je skutočnosť, že v prípade jestvujúcich
mostov ide o konštrukcie dočasného charakteru, ktoré si vyžadujú
zvýšenú kontrolu stavebno – technického stavu a zvýšené nároky na
pravidelnú údržbu. Nehovoriac o nákladoch, ktoré sú spojené s nájmom
ťažkých mostných súprav. Predpokladané náklady na realizáciu
definitívneho premostenia oboch tokov sú okolo milióna eur,“

uviedol R. Šplíchal. Stavebné práce plánujú zrealizovať už na
budúci rok.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter