Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Údržba verejnej zelene v meste Stropkov

Veľmi dôležitým
architektonickým a krajinným prvkom s významnými ekologickými funkciami je
verejná zeleň. Vytvára obyvateľom Stropkova estetické a príjemné
prostredie pre skvalitnenie života jeho obyvateľov. V meste Stropkov sa
nachádza 28 hektárov verejnej zelene, o ktorú sa stará mestský podnik
Služba.

Starostlivosť o verejnú zeleň v sebe zahŕňa kosenie, hnojenie,
vyhrabávanie trávnikov od lístia, zber a odvoz zelene, okopávanie a
odburiňovanie kvetov, kríkov a stromov, či ich výsadba a následná
starostlivosť o ne i závlaha zelene.
„Mesto Stropkov je v rámci harmonogramu kosenia rozdelené do
piatich zón. Kosenie prebieha podľa potreby a podľa aktuálnych
poveternostných podmienok. Spravidla sa v centre mesta kosí 8 až 10 krát
ročne, ostatné priestranstvá sú kosené 5 až 6 krát ročne. Kosenie
prebieha obvykle od začiatku apríla do konca októbra, teda zhruba sedem
mesiacov,“
uviedol vedúci stredísk mestského podniku Služba
Dušan Lukáč.
Mestský podnik Služba využíva pri údržbe verejnej zelene sedem
krovinorezov a dve traktorové kosačky. Podľa dlhodobo zavedeného systému
sú všetky priestranstvá po realizácii kontrolované vizuálne. Kosenie je
častokrát ovplyvnené aj prebiehajúcimi investičnými akciami v meste.
„Ide napríklad o zatepľovanie bytových domov, investičnú
výstavbu, rekonštrukciu miestnych komunikácii, výkopové práce správcov
sieťových rozvodov a iné. Harmonogram sa taktiež posúva aj pri nepriaznivom
počasí. Priebeh kosenia môžu pozdržať aj autá zaparkované v blízkosti
trávnatých plôch určených na kosenie. Pred dvomi rokmi sme pri kosení
v blízkosti parkovísk a stojacích áut zaviedli používanie ochranných
plachiet, vďaka čomu sme maximálne znížili riziko poškodenia vozidiel,
ktoré bolo v minulosti problémom,“
priblížil Dušan
Lukáč.
V súvislosti s údržbou verejnej zelene mesto Stropkov eviduje všeobecné
sťažnosti len sporadicky a každú opodstatnenú sťažnosť sa snaží
riešiť promptne a rýchlo.
„Robíme čo môžeme, sme však limitovaní personálom,
mechanizmami i počasím, preto žiadame verejnosť v súvislosti s údržbou
trávnikov a verejnej zelene o trpezlivosť a zhovievavosť. Napriek všetkému
však bola mestská zeleň a trávniky v uplynulých troch rokoch výrazne
zrekultivované, doplnili sme mnoho nových prvkov v centre mesta a
v nastúpenom trende plánujeme pokračovať aj naďalej,“

dodal D. Lukáč.
Harmonogram údržby jednotlivých lokalít, ako aj telefonické kontakty, sú
pre obyvateľov mesta Stropkov k dispozícii na webowej stránke mestského
podniku Služba.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter