Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ľuďom chýba semafor pri VÚB

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/24-semafor-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Do redakcie sme dostali
viacero sťažností od čitateľov, ktorým chýba semafor v časti mesta, kde
sa nachádza Všeobecná úverová banka. <strong><em>„V Stropkove je veľmi
hustá premávka. Pri VÚB by mal byť podľa mňa umiestnený semafor. Je tam
stopka a veľakrát tam s autom čakám aj dvadsať minút, v horšom prípade
aj dlhšie. Je potrebné s tým niečo urobiť,“</em></strong> tak zneli
slová mladej Stropkovčanky.</p>

<p>Obrátili sme sa teda na Slovenskú správu ciest. <strong><em>„Svetelná
signalizácia nie je súčasťou ciest I. triedy. Osadenie semaforov je
v správe mesta,“</em></strong> vyjadrila sa Zuzana Hromcová, hovorkyňa
SSC. Rovnaký názor zdieľa aj Ing. Šplichal, námestník úseku investičnej
výstavby. Mesto si však myslí niečo iné. <strong><em>„Správcom štátnej
cesty l/15 je Slovenská správa ciest Košice, v ktorej kompetencii je aj
osadzovanie dopravného značenia na celom jej úseku. Prípadná zmena
spomínanej križovatky na svetelnú takisto spadá do pôsobnosti SSC. Je na
ich rozhodnutí, aké dopravné značenie je vhodné pre danú lokalitu.
Akékoľvek zmeny režimu dopravy na ceste I. triedy sú teda vo výlučnej
kompetencii Slovenskej správy ciest,“</em></strong> hovorí Ladislav Dubas,
vedúci Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia.
Názory sa teda značne rozchádzajú. <strong><em>„Uvedomujeme si však
problémy, ktoré zvlášť v súčasnosti trápia vodičov prechádzajúcich
mestom. Začiatkom roka sme si dali vypracovať štúdiu na možnosť
vybudovania okružnej križovatky (kruhového objazdu) pri VÚB, pretože tá je
v spomínanom úseku kvôli plynulosti dopravy vhodnejšia ako osadenie
semaforov. Štúdiu už máme k dispozícii a záver je, že parametre územia
dovoľujú výstavbu kruhového objazdu. Ďalší postup týkajúci sa
prípadnej výstavby však už závisí od rozhodnutia SSC. Aj túto tému
chceme otvoriť na plánovanom rokovaní s vedením SSC IVSC Košice. Čo sa
týka opatrení na zvyšovanie plynulosti dopravy v uvedenom úseku,
v súčasnosti je možné zabezpečovať reguláciu dopravy len
prostredníctvom príslušníkov polície,“</em></strong> uzavrel
Ladislav Dubas.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/24-semafor-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/24-semafor-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter