Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ľudia sa opäť spájajú…ako dôchodcovia

Jeseň života je zvláštne obdobie, všetko je zrazu inak. Zo stromov padá
lístie, skoro sa stmieva… Deti, ako to lístie odišli z domu a my sa
zobúdzame s melanchóliou v duši. A práve preto, aby sme nezostali
osamelí, bola pred 29 rokmi založená organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska. V Stropkove bola založená základná organizácia JDS v roku
2017. Základné organizácie JDS pomáhajú uskutočňovať množstvo
podujatí, ktoré dokážu aktívne vyplniť voľný čas, spájať ľudí,
ktorí majú podobné starosti aj radosti.
Dňa 5. marca sa uskutočnila Výročná členská schôdza, na ktorej sme
privítali predsedu RNDr. A. Berežnaka a predsedu ZO Vyšná Olšava p.
Maruščáka.
Ďakujeme všetkým členom, ktorí prišli v hojnom počte, milo ste nás
potešili. Dovolím si poďakovať aj riaditeľovi ZUŠ F. Veselého
v Stropkove M. Cimbalovi a pedagógom, ktorí nám predstavili svojich mladých
zverencov. Krásnym spevom a hudbou na akordeóne potešili naše
„seniorské“ srdiečka. A o to, že atmosféra bola slávnostná sa
pričinili aj pracovníčky MsKS, ktoré nám krásne vyzdobili sálu, za čo im
ďakujeme.
Ma.Pa.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter