Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úcta k starším v dennom stacionári

<p>Príroda v jeseni nám ukazuje svoju krásu. Pestrofarebné lístie
prirovnávame k pestrofarebnému životu seniorov. Strieborné a zlaté vlasy
k životne prežitej knihe, z ktorej sa dozvedáme a čerpáme mnoho
múdrostí, skúseností a ponaučení. Staroba a starnutie je vôbec posledné
životné obdobie, ktoré pre našich seniorov predstavuje zamyslenie sa. Aj oni
patria do našej spoločnosti, preto im patrí naša veľká vďaka, obdiv a
láska, aby dôstojne žili v starobe. Prajeme im všetkým, aby dlho boli
medzi nami a želáme pevné zdravie, veľa Božích milostí a ochranu Panny
Márie. Mesiac október zo spoločenského pohľadu patrí Úcte k starším, a
z náboženského pohľadu Ružencovej Panny Márie. Tieto sviatky sme
v pondelok 26.októbra zavŕšili oslavami. Prijali sme pozvanie detí z MŠ
A. Hlinku (pozn. v týchto priestoroch sídli aj denný stacionár) z triedy
Lienka, a v tejto triede sa naši klienti zúčastnili vystúpenia. Triedne p.
učiteľky spolu s detičkami pre nás pripravili pekný a veselý program
plný spevu, tancov a rozprávky. V závere vystúpenia si detičky so
starkými spoločne zaspievali, vzájomne sa obdarovali sladkou odmenou a
detskou prácou vytvorenými kvietočkami. Čerešničkou na torte bola
rozprávočka pre detí, ktorú si pripravila naša klientka p. Margita. Naše
pozvanie do denného stacionára prijali aj žiaci z Cirkevnej Základnej
školy sv. Petra a Pavla. Pripravili si pre nás ľudové aj náboženské
piesne k úcte oboch októbrových sviatkov. Účinkujúci mali pripravený
skvelý hudobný doprovod, spevy a ozvučenie, ktoré sa šírilo po celej
budove, a ktoré bolo plné energie, radosti a dobrej nálady. Spoločne sme si
zaspievali, žiaci obdarovali našich seniorov vlastnoručne vyrobenými
obrázkami a seniori ich ponúkli upečenými muffinkami. V tento deň sa
spoločne stretla najmladšia generácia, cez strednú generáciu až po
najstaršiu. Tieto vystúpenia boli plné emócií, spomienok a prekvapení. Sme
všetci úprimne radi, že môžeme spoločne tvoriť takéto akcie pre potechu
našim seniorom. Nech nám takto veselo a príjemne bude každý deň.
V závere chceme poďakovať všetkým našim sponzorom, ktorý nám pomohli
spestriť tieto oslavy.<br>
<strong>kolektív ds</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-stacionar.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-stacionar.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter