Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úcta k starším v Dennom centre

S radosťou a potešením sme dňa 27.10.2016 pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším pripravili malú slávnosť, na ktorú prijal pozvanie
primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza. Toto posedenie zahájil predseda výboru
Ing. Štefan Madzin, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a svojim
milým príhovorom nás povzbudil, podporil a posilnil na našej životnej
ceste. K jeho slovám sa pripojil primátor mesta, ktorý vyslovil slová úcty
a ponúkol pomocnú ruku počas celého roka všetkým, ktorí to potrebujú. Po
týchto slovách nasledoval slávnostný prípitok a krátky kultúrny program.
Všetkým chutil výborný guláš, nechýbal ani zákusok a kávička. Potom
už podujatie pokračovalo voľnou zábavou pri hudobnej skupine, ktorú tvorili
naši členovia. Touto cestou sa chceme poďakovať primátorovi mesta za
bohatý darčekový kôš a predsedovi PD Ondava Jánovi Kušnírovi za
sponzorský dar.
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter