Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Úcta k starším v Dennom centre

Výbor Denného centra pri MsÚ Stropkov zorganizoval 24. 10. 2019
slávnostné posedenie pri príležitosti „OKTÓBER MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM“, ktorého sa zúčastnili primátor mesta O. Brendza a vedúci
odboru správneho a sociálnych vecí M. Vašš. Po príhovore predsedu výboru
J. Verbu sa k zúčastneným prihovoril aj primátor mesta. K spestreniu a
dobrej nálade prispeli svojim hodnotným vystúpením žiaci ZUŠ Františka
Veselého. Naši seniori tak mali príležitosť stráviť príjemné chvíle
v kruhu svojich rovesníkov.
Srdečne ďakujeme vedeniu mesta za pomoc pri organizovaní posedenia, žiakom a
pedagógom ZUŠ F. Veselého za príjemnú atmosféru a všetkým ktorí sa
zúčastnili na príprave tohto podujatia.
Výbor Denného centra
Autor foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter