Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Úcta a vďaka!

Začiatkom apríla navštívil mladý duchovný Pravoslávnej cirkvi vo
Svidníku Miroslav Humeník v sprievode pani Vaňkovej Oblastný výbor SZPB vo
Svidníku s pôsobnosťou pre okresy Stropkov a Svidník s návrhom, že chcú
tiež prispieť k dôstojným oslavám 63. výročia oslobodenia a
poďakovaniu priamym účastníkom boja proti fašizmu.

Možno sa tak zrodila nová tradícia spolupráce pri ocenení a poďakovaní
tým, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu. 23. mája sa stretli
v priestoroch Vojenského múzea vo Svidníku muži ozdobení šedinami aj
medailami, aj podopierajúci sa príbuznými, či paličkami. Všetkých
privítal Jozef Rodák, riaditeľ múzea, ktorý pripomenul históriu i budúcu
perspektívu tohto jedinečného múzea. Po krásnych a burcujúcich zvukoch
bojových piesní sa slova ujal vojenský duchovný pplk. prot. Mgr. Marek
Ignacik, PhD. Vo svojom príhovore symbolickým sňatím vojenskej čiapky
vyjadril úctu a vyzdvihol zásluhu všetkých tých, ktorí sa dožili, tých,
ktorí padli v boji i tých, ktorí prežili, ale dneška sa už nedožili.
Zdôraznil, že je treba najmä mládeži pripomínať hrôzy vojny, ktoré
postihli nielen náš kraj ale vo všetkých konfliktoch na svete. Podporil
myšlenku návštev žiakov v koncentračných táboroch, aby sa na tie hrôzy
nikdy nezabudlo. Neobstojí názor, že by to deti traumatizovalo. „Veď
zažil niekto väčšiu traumu ako tí, ktorí v tých táboroch museli
žiť?“ Po modlitbe za všetkých padlých vojakov ocenil prítomných
bojovníkov sv. ikona misv. mučeníka Dimitrija Solúnskeho a sv. mučeníka a
víťaza Georgija. Jeho slová ozdobil Pravoslávny spevácky zbor. V závere
prítomným bojovníkom poďakoval tajomník ObV SZPB Peter Sičák, zaželal im
dobré zdravie a ešte veľa rokov pohody. Pozval všetkých prítomných na
malé občerstvenie, kde spomienky na prežité útrapy, ale aj radostné
chvíle pokračovali v neformálnych rozhovoroch.
Možno povedať, že dobrá, hlbokomyšlienková akcia sa podarila. Mrzí, že
mnohým pozvaným vek či zdravotný stav nedovolil účasť, ale sme
presvedčení, že sa podarí novozaloženú tradíciu zachovať aj za väčšej
účasti verejnosti.
Ing. Ján Uhrík

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter