Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Učitelia hovoria jasné NIE

<p>Rezort školstva je podľa odborárov na chvoste záujmu spoločnosti a jeho
zamestnanci nedosahujú primerané mzdové ohodnotenie, ktoré im právom
patrí. Preto hovoria zásadné NIE a vyjadrujú svoju nespokojnosť.

<p>„Ak máme zabezpečiť vzdelanie pre desaťtisíce detí, žiakov a
študentov, musíme pracovať v podmienkach a za plácu, ktorá tomu
prináleží. Nástupný plat vysokoškolsky vzdelaného učiteľa a odborného
zamestnanca je hanbou spoločnosti, ktorá sa má postaviť kríze a čeliť jej
následkom. Nepedagogickí zamestnanci nášho rezortu sú svojimi platmi na
prahu chudoby,“ píše sa vo výzve „Do roka a do dňa … povedzme nahlas
svoje NIE!“
Zamestnanci škôl a školských zariadení na Slovensku hovoria
NIE:

– návrhu štátneho rozpočtu SR v kapitole školstva,
– nedostatočnému mzdovému ohodnoteniu zamestnancov,
– škrtaniu výdavkov v rezorte, ktorý pomáha spoločnosť vyviesť
z krízy.

Od Vlády SR žiadajú: *
– posilniť štátny rozpočet SR na roky 2013 – 2015 v kapitole
školstva a systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak,
aby podiel z HDP bol do konca tohto volebného obdobia porovnateľný so
štátmi EÚ,

– zvýšiť mzdové ohodnotenie pedagogických, nepedagogických a
odborných zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych
platov,

– upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy
pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2-násobku
priemerného platu v národnom hospodárstve.

D. Cimbalová pri tejto príležitosti upozornila aj na mylnú predstavu
verejnosti o voľnom čase učiteľov počas školských prázdnin.
„To voľno si učitelia musia odrobiť bezplatným zastupovaním.
Odrábané hodiny sa počítajú na celý školský rok. To znamená, že
učiteľovi vyjde zadarmo odpracovať 50 – 60 hodín,“

vysvetlila dlhoročná pedagogička.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter